Commentary on “site managers manual on energy and water efficient housing”

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Minnaar, E.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: An attempt to address the general lack of instruction material on energy effi cient housing existing in South Africa needs to be evaluated by the target audience. This becomes even more relevant where valuable financial support of sponsors is used for the compilation of such an effort. The manual is critically evaluated and a survey is included. The survey was conducted by means of a survey questionnaire sent to tertiary education institutions offering courses for construction managers. Most of the respondents found the contents not to be relevant to the study field and to be inadequate as undergraduate study material.
Afrikaans: ’n Gebrek aan onderrigmateriaal op die gebied van energie effektiewe be huising in Suid Afrika bestaan. Wanneer hierdie leemte dus aangespreek word is dit nodig dat die teiken gehoor die materiaal sal evalueer, des te meer wanneer waardevolle befondsing en finansiële steun gebruik word om sodanige werk tot stand te bring. Die handleiding word geëvalueer, en ’n opname word ingesluit. Hierdie opname is gedoen deur vraelyste aan universiteite en technikons wat kontrakbestuur aanbied, te stuur. Die meerderheid respondente het bevind dat die inhoud nie op hierdie studierigting van toepassing is nie, en het die handleiding ontoereikend as voorgraadse studiemateriaal bevind.
Description
Keywords
Undergraduate study material, Energy efficient housing, South Africa
Citation
Minnaar, E. (2005). Commentary on “site managers manual on energy and water efficient housing”. Acta Structilia, 12(2), 70-83.