KovsieScholar is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Now available: self-submission of electronic thesis and dissertations.

 • Die mededinging tussen die manlike en vroulike voornaamwoord in Afrikaans 

  Du Plessis, Chris (University of the Free State, 1984-06)
  Die probleem wat in die verhandeling onder die loep kom het drie fasette, naamlik: - die manlike dominansie in die taal van mans en vrouens; - die konkurrensie van hy/sy en hy/dit en om die dominansie te bepaal: - die ...
 • A cosmopolitan dialect 

  Magqashela, Avela (University of the Free State, 2014-09)
  It is estimated that, if nothing is done, half of 6000 plus languages spoken today will disappear by the end of this century (Unesco, 2009:online). With the disappearance of unwritten and undocumented languages, humanity ...
 • Hydrometallurgical beneficiation of ilmenite 

  Vilakazi, Amanda Qinisile (University of the Free State, 2017-07)
  English: The aim of this project was to investigate the dissolution and possible separation of Ti and Fe in ilmenite using eco-friendly and economically viable procedures. Method validation was established with commercial ...
 • Direkte sintese van isoflavane en 2-bensieldihidrobensofurane via α-alkilering van fenielasynsuuresters 

  Versteeg, Marietjie (University of the Free State, 1991-05)
  Afrikaans: Hoewel verskeie isoflavonoïede wat fisiologiese aktiwiteit vertoon opties aktief geïsoleer is, bestaan daar tans geen metode vir die stereoselektiewe sintese van hierdie groep natuurprodukte nie. Aangesien geen ...
 • Atropisomerie in nuwe tipe bifeniel en o-terfeniel gekondenseerde tanniene 

  Young, Esme (University of the Free State, 1984-03)
  Afrikaans: Chemiese ondersoek van die kernhout van Prosopis gZanduZosa het aan die lig gebring dat dit oor 'n komplekse flavanoïedinhoud beskik. As gevolg van hierdie kompleksiteit, was genoegsame materiaal en 'n aantal ...

View more