When the teacher becomes the student: the acquisition of academic literacy revisited

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Van Schalkwyk, Susan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: The idea of successful postgraduate studies representing “a rite of passage” into the academic community is not new. Entry into the community is facilitated by immersion in the discipline. In my doctoral studies, I investigated the acquisition of academic literacy among a group of first-year students, tracking their first steps in becoming members of the broader academic community. This article describes the similarities between my experience and that of the students, highlighting the challenges that doctoral students face when seeking to negotiate their entry into the different discourse communities.
Afrikaans: Die gedagte daaraan dat suksesvolle nagraadse studies as ’n reis tot volwassenheid in die akademiese gemeenskap gesien word, verteenwoordig nie ’n nuwe benadering in die literatuur nie. Toegang tot die gemeenskap word deur volkome deelname in die dissipline, fasiliteer. In my doktorale studies het ek die verwerwing van akademiese geletterdheid van ’n groep eerstejaarstudente ondersoek deur hul eerste tree tot volwassenheid as lede van die breër akademiese gemeenskap te monitor. Die ooreenkomste tussen my en die studente se ervarings word in hierdie artikel omskryf. Die uitdagings wat doktorale studente ervaar terwyl hulle hul toegang tot die verskillende diskoersgemeenskappe verken, word beskryf.
Description
Keywords
Academic literacy, First-year students
Citation
Van Schalkwyk, S. (2010). When the teacher becomes the student: the acquisition of academic literacy revisited. Acta Academica: Postgraduate supervision: research and practice: Supplementum 1, 201-222.