A descriptive overview of the interpreting service in Parliament

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Lesch, Harold
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: Language and language policy played a seminal role in the transformation of South Africa. The legislative framework laid down a multilingual language policy with the recognition of eleven official languages. Besides questions regarding its economic viability, there is a perception that the language policy is merely an attempt at political correctness. Nevertheless, societal issues and linguistic realities in the public arena necessitate that language service delivery in a multilingual country be granted a prominent role. This article portrays the reality of an interpreting service within the context of the public domain with specific reference to the highest state organs – nationally and provincially – as transformed entities, but also critically investigates the tasks to be fulfilled by language practitioners.
Afrikaans: Taal en taalbeleid het ’n belangrike rol in die transformering van Suid-Afrika gespeel. Die grondwetlike raamwerk het ’n veeltalige taalbeleid daar gestel deur die erkenning van elf amptelike tale. Benewens die vrae oor die ekonomiese lewensvatbaarheid is daar ’n persepsie dat die taalbeleid bloot ’n poging was vir politieke korrektheid. Kwessies in die samelewing en taalwerklikhede in die openbare arena, noodsaak egter dat taaldiens in ’n veeltalige land ’n prominente rol te speel hê. Hierdie artikel skets die realiteit van die tolkdiens binne die konteks van die openbare sektor met spesifieke verwysing na die hoogste staatsinstellings – nasionaal en provinsiaal – as getransformeerde entiteite, maar bied ook ’n kritiese ondersoek van die rolle wat deur taalpraktisyns vervul word.
Description
Keywords
Parliament of South Africa, Interpreting services, Language practitioners, Language policy
Citation
Lesch, H. (2010). A descriptive overview of the interpreting service in Parliament. Acta Academica, 42(3), 38-60.