Deciphering priority areas for improving project risk management through critical analysis of pertinent risks in the Zambian construction industry

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Tembo-Silungwe, Chipozya Kosta
Khatleli, Nthatisi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: Risk identification is the first step in the risk-management process. A plethora of current studies in literature dwell overwhelmingly on risk identification much to the exclusion of the source, and the possible mitigation interventions. In a limited effort to address this deficiency in the body of knowledge, this article reports the results of a study conducted using 15 purposive semi-structured interviews and 198 questionnaires targeting clients, contractors and consultants in the building sector in Zambia. This study uses threats to identify improvement areas in the Zambian Construction Industry (ZCI). As a consequence, this research uses the pertinent risk factors as a point of critical analysis to recommend improvement areas for project risk management. Findings show that most of the risks could be categorised as managerial, technical and finance related and could severally be associated with clients, consultants, and contractors compared to project managers. These could be mitigated in the pre-contract phase and construction phase, with the most deficient knowledge areas being cost management, procurement management, integration management, communication management, and scope management. This article provides areas of focus for built environment professionals to improve project delivery and thereby enhance project execution efficiency.
Afrikaans: Risiko-identifikasie is die eerste stap in die risikobestuursproses. ’n Oorvloed bestaande literatuurstudies handel oorweldigend oor die identifisering van risiko’s tot die uitsluiting van die bron en moontlike versagtende intervensies.In ’n beperkte poging om hierdie tekort aan kennis aan te spreek, het hierdie studie 15 doelgerigte semi-gestruktureerde onderhoude en 198 vraelysopnamesgedoen wat kliënte, kontrakteurs en konsultante in die bousektor in Zambië teiken. Bevindinge toon dat meeste van die risiko’s gekategoriseer kan word as bestuurs-, tegniese en finansies verwant en kan afsonderlik met kliënte, konsultante en kontrakteurs geassosieer word met projekbestuurders. Dit kan verminder word in die voorkontrakfase en konstruksiefase, met die mees gebrekkige kennisareas, naamlik kostebestuur, verkrygingsbestuur, integrasiebestuur, kommunikasiebestuur en omvangsbestuur. Hierdie artikel bied fokusareas vir geboue in die omgewing om projeklewering te verbeter en sodoende die doeltreffendheid van projekuitvoering te verbeter.
Description
Keywords
Building sector, Risk identification, Pareto analysis, Project risk management, Zambia
Citation
Tembo-Silungwe, C. K., & Khatleli, N. (2017). Deciphering priority areas for improving project risk management through critical analysis of pertinent risks in the Zambian construction industry. Acta Structilia, 24(2), 1-43.