Legal architecture and design for Gulf Cooperation Council economic integration

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Malkawi, B. H.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Faculty of Law, University of the Free State
Abstract
English: The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) is generally regarded as a success story for economic integration in Arab countries. The idea of regional integration gained ground when the GCC Charter was signed. The Charter envisioned a closer economic relationship between member states. Although economic integration among GCC member states is an ambitious step in the right direction, there are gaps and challenges ahead. The best way to address the gaps and challenges that exist in formulating integration processes in the GCC is to start with a clear set of rules and put the necessary mechanisms in place. Integration attempts must also exhibit a high level of commitment in order to deflect dynamics of disintegration that have all too often frustrated meaningful integration in Arab countries. At present the rules of GCC regarding governance structure, dispute resolution mechanism, relationship with the WTO, and accession of new members are not detailed. If the GCC can address these issues, it could become an economic powerhouse within Arab countries and even Asia.
Afrikaans: algemeen as ’n suksesverhaal vir ekonomiese integrasie in Arabiese lande beskou. Die konsep van plaaslike integrasie het veld gewen met die ondertekening van die GCC Handves. Die Handves het ’n nouer ekonomiese verhouding onder lidstate voor oë. Hoewel ekonomiese integrasie onder GCC-lidstate ’n ambisieuse stap in die regte rigting is, is daar gapings en uitdagings vorentoe. Die beste manier om hierdie gapings en uitdagings met die formulering van integrasieprosesse aan te spreek, is om met ’n duidelike stel reëls te begin en die nodige meganismes in te stel. Integrasiepogings moet ook ’n hoë vlak van toewyding vertoon om die dinamika van disintegrasie, wat al te dikwels betekenisvolle integrasie in Arabiese lande belemmer, te deflekteer. Op die oomblik word die GCC-reëls aangaande die struktuur van bestuur, die geskilbeslegtingsmeganisme, die verhouding met die WTO en die toegang van nuwe lede nie breedvoerig beskryf nie. Indien die GCC hierdie kwessies aanspreek, kan dit ’n ekonomiese reus in Arabiese lande en selfs in Asië word.
Description
Keywords
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Economic integration
Citation
Malkawi, B. H. (2011). Legal architecture and design for Gulf Cooperation Council economic integration. Journal for Juridical Science, 36(2), 58-96.