Show simple item record

dc.contributor.advisorVan Schalkwyk, H. D.
dc.contributor.authorJordaan, Andries Johannes
dc.date.accessioned2017-03-24T08:23:54Z
dc.date.available2017-03-24T08:23:54Z
dc.date.issued2004-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/5994
dc.description.abstractEnglish: Lesotho is a small country with, apart from abundant water, very few significant natural resources. The countries' economy is mainly based on limited agriculture and manufacturing. Most of the labour force depends on subsistence agriculture, yet this sector only contributes 15% to the Gross Domestic Product (GDP). Wool is one of Lesotho's largest export commodities and (together with mohair) is the only agricultural earner of foreign capital. The continuous decline in national wool production during the past three decades, coupled with a drastic deterioration in the quality of the rangelands, has become a serious predicament for the Lesotho government. The competitiveness of the wool industry in Lesotho is in question, and wool farmers remain poor despite the export earnings of wool. The Lesotho government is also under pressure to privatise the shearing shed system, and it is seeking alternative solutions to substitute or increase the efficiency cif the present system. These factors and remedial actions to increase competitiveness have necessitated an analysis of the wool production system. This study forms part of a larger study focussing on the wool and mohair industries in Lesotho. The main objective of the study is to analyse the wool system in Lesotho, including the production, trade, and marketing processes of the industry and to recommend the necessary remedial actions. The problem conceptualisation method was used to analyse the research problem. Both deductive logic and inductive reasoning were used to analyse the data and to form conclusions. The study relies heavily on a comprehensive literature study for the gathering of secondary data. The Rapid Rural Appraisal (RRA) technique was used to obtain the necessary primary data, and the basic principles of action research were applied during the research. The study highlighted the lack of proper feeding, low reproduction rates, high mortality, and stock losses as the major reasons for low yields. Emphasis is placed on the importance to improve the quality of rangelands and to introduce efficient production systems. Also highlighted in the study is the crucial role of the shearing shed system and the need to privatise the shearing sheds through the establishment of producer-owned cooperatives. Computerisation and streamlining of the administration process during marketing should coincide with the privatisation process. The development of micro-cooperatives at the shearing sheds can also serve as a structure to bring services such as the availability of inputs closer to the producer. The development of a rural banking system supported by microcooperatives as a basis should also be exploited. The present trade and marketing system through the South African marketing structures should be treasured. The system of licensed traders, though, should be liberalised because of its monopolistic nature and the lack of law enforcement and proper policing of the system. An empirical estimation by means of a policy analysis matrix indicates that the wool system in Lesotho is not competitive and efficient at all. It shows that the economy is losing foreign exchange from local production because the opportunity cost of its domestic resources is more than the foreign exchange it gains. This is in total contrast to what the industry and government believe since they regard wool production as the flagship of all the agricultural systems in the country. The study, however, shows that an increase of 15% in wool production output is sufficient enough to ensure competitiveness. The study therefore concluded that the wool system, as a vital supplier of income at household level in the rural areas, should increase productivity at the production level to increase its competitiveness.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Lesotho is 'n klein, arm en ontwikkelende land met weing natuurlike hulpbronne. Behalwe vir die verdienste uit water wat aan Suid-Afrika verkoop word berus Lesotho se ekonomie hoofsaaklik op beperkte landbou- en vervaardigingsbedrywe. Die meerderheid mense in Lesotho is afhanklik van landbou alhoewel die Bruto Binnelandse Produk (BBP) vanuit die landbousektor slegs 15% is. Wol is een van Lesotho se belangrikste uitvoerprodukte en (saam met sybokhaar) die enigste landbouproduk wat buitelandse kapitaal verdien. Die volgehoue verlaging in wolproduksie, die agteruitgang van die natuurlike weiding en die verarming van wolboere gedurende die laaste drie dekades is egter 'n groot bron van kommer vir die Lesotho regering. Hierdie studie is deel van 'n groter studie wat die wol en sybokhaarbedrywe in Lesotho moes evalueer. Die hoofdoel van hierdie studie is om die produksie en bemarkingsaspekte van die wolbedryf in Lesotho te ontleed en om regstellings aan te bevel. Die probleemkonseptualiseringsmetode is gebruik om probleme te identifiseer en te groepeer. 'n Deeglike literatuurstudie vorm die basis van die meeste sekondêre data terwyl primêre data deur middel van vraelyste, persoonlike onderhoude, rekords en beskikbare statistieke ingesamel is. Die beginsels van aksie-navorsing is toegepas en die data is aangevul en geverivfieer tydens twee werkswinkels wat deur verteenwoordigers In die wolbedryf bygewoon is Die swak produksievlakke van wol is in die studie uitgewys en die geidentifiseerde oorsake daarvan is geleë in swak voeding, lae reproduksie, hoë mortaliteite en veeverliese. Kwaliteitsproblerne soos die teenwoordigheid van pigment in die wol is ook ontbloot. Die studie toon egter aan dat die meeste van die probleme met goeie produksiepraktyke aangespreek kan word. Die regeringsbeheerde wolskuurstelsel vorm die kern van die wolbedryf in Lesotho en dit word aanbeveel dat die regering die stelsel moet privatiseer deur eienaarskap aan produsente-kooperasies oor te dra. Privatisering moet ook saamval met die rekenarisering en verbetering van die administratiewe prosesse om wolboere tydig vir hul skeersels te vergoed. Die daarstel van 'n mikro-kooperatiewe stelsel kan insette nader aan die produsente bring en finansiële dienste meer toegangklik vir wolboere maak. Die skeerskuurstelsel bemark wol deur die Suid-Afrikaanse veilingstelsel en verkry daardeur die maksimum voordeel van internasionale pryse. Die studie toon aan dat dit huidiglik die mees voordelige stelsel vir Lesotho produsente is en dat die alternatiewe stelsel van gelisensieerde wolhandelaars geliberaliseer moet word deur die beperkings van lisensies op te hef. Die empiriese analise van die wolbedryf met behulp van die Beleidsanalise Matriks toon aan dat die wolbedryf in Lesotho geensins mededingend en effektief is nie. Die ontledings ontbloot die feit dat die ekonomie in werklikheid buitelandse kapitaal verloor omdat die binnelandse geleentheidskoste om wol te produseer meer is as die buitelandse kapitaal wat deur uitvoere verdien word. Normaalweg behoort beleidmakers so 'n sisteem nie te ondersteun nie maar die studie toon ook aan dat'n verhoging in produksie van so min as 15% voldoende is om die bedryf mededingend te maak. Die beleidsfokus vir die Lesotho regering moet dus op die produksievlak gerig word aangesien drastiese verbetering in die mededingendheid van die wolbedryf bewerkstellig kan word deur produksie te verbeter.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectWool industry -- Lesothoen_ZA
dc.subjectWool -- Lesotho -- Marketingen_ZA
dc.subjectDissertation (M.Sc.Agric. (Agricultural Economics))--University of the Free State, 2004en_ZA
dc.titleAn analysis of the production and marketing practices of the wool industry in Lesothoen_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record