Recent Submissions

 • Die ontstaansdatum van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom: 'n teologies-kritiese studie 

  Coetzee, Petrus Albertus (University of the Free State, 2010-05)
  English: This study is conducted in the field of church historiography and is aimed at establishing the date of origin of the Reformed Church Potchefstroom. The reason is that both 1859 and 1863 are being accepted in this ...
 • Die Triniteit en die eienskappe van God 

  Deetlefs, Johannes Petrus (University of the Free State, 2015-02)
  Afrikaans: Die voorbeelde van vernuwende wyses waarop daar oor die Goddelike eienskappe nagedink word het een kenmerk in gemeen: in al drie die voorbeelde waarna gekyk is staan die Drie-Eenheid van die Goddelike wese ...
 • Die debat rondom die Belhar-belydenis: 'n studie van argumente 

  Cornellissen, Erich (University of the Free State, 2013-10)
  English: For the past 25 years the DRC has been battling with accepting the Belhar Confession as a forth confession. Although the General Synod had already admitted in 1990 that the contents of the BC was not in any way ...