Show simple item record

dc.contributor.advisorKoorts, Lindie
dc.contributor.advisorDu Toit, Jackie
dc.contributor.advisorHoldridge, Chris
dc.contributor.authorSimabwachi, Miyanda
dc.date.accessioned2019-11-28T11:42:04Z
dc.date.available2019-11-28T11:42:04Z
dc.date.issued2019-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/10343
dc.description.abstractEnglish: This thesis examines the significant role of national archives’ legislative framework, and of archival practices of appraisal, preservation and management, in the creation, positioning and formation of an identity for Zambia’s archives under different government systems between 1890 and 1991. In so doing, it describes the procedures involved in the creation of archives and demonstrates the diversity and the shifting notions of the nature and importance of archives for bureaucracies and different government systems. While the British South African Company administration pioneered the process of generating records through administrative operations, their appreciation of records and archives was largely functional and devoid of devising a formal policy for standardising permanent preservation and collection practices. A conceptual shift to archives as sources of precedents and of colonial histories, prompted successive administrations of British colonial government and the federal government of Rhodesia and Nyasaland to devise a system of centralisation of permanent archives and the formulation of legislation denoting the nature of the archives and their safe preservation – thus changing the power dynamic lodged in the archives. In the postcolony, an understanding of archives as custodian of national histories attracted intensive state interest and control through reviews of colonial archives legislation and strategic decentralisation of the archiving system. This thesis argues that Zambia’s archives have a history linked to changing administrative structures, legislative frameworks and archival perceptions and practices. It argues that the nature and position of Zambia’s archives in government, and hence its history, evolved over time with shifts in administration, legislation, archival professionalisation and practices of preservation and management and changes in the perception of archives.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Hierdie tesis ondersoek die betekenisvolle rol van nasionale argiewe se wetgewende raamwerk, asook van argivale waarderingspraktyke, bewaring en bestuur in die skep, posisionering en vorming van ’n identiteit vir Zambië se argiewe onder verskillende regeringstelsels tussen 1890 en 1991. Hierdeur beskryf dit die prosedures betrokke by die skep van argiewe en demonstreer die diversiteit en verskuiwende begrippe van die aard en belangrikheid van argiewe vir burokrasieë en verskillende regeringstelsels. Terwyl die British South African Company se administrasie baanbrekerswerk gedoen het in die proses om rekords met behulp van administratiewe werksaamhede te genereer, was hulle waardering van rekords en argiewe grotendeels funksioneel en sonder enige formele beleid insake die standaardisering van permanente bewaring- en versamelingspraktyke. ’n Konseptuele verskuiwing na argiewe as bronne van presedente en koloniale geskiedenisse het opeenvolgende administrasies van die Britse koloniale regering en die federale regering van Rhodesië en Njassaland aangespoor om ’n stelsel van sentralisasie van permanente argiewe en die veilige bewaring daarvan te ontwerp – om gevolglik die magsdinamiek wat in die argiewe gesetel was te verander. In die postkoloniale tydperk het ’n begrip van argiewe as bewaarders van nasionale geskiedenisse intensiewe staatsaandag en -beheer ten gevolg gehad deur die hersiening van wetgewing rakende koloniale argiewe en strategiese desentralisasies van die argiveringstelsel. Hierdie tesis bepaal egter dat Zambië se argiewe ’n geskiedenis het wat verder terug as hierdie fase van sentralisasie strek, wat verbind kan word met veranderende administratiewe strukture, wetgewende raamwerke en argivale persepsies en praktyke. Dit betoog dat die aard en posisie van Zambië se argiewe in regering, en daarom die geskiedenis daarvan, oor tyd ontwikkel het, met verskuiwings in administrasie, wetgewing, argivale professionalisering en praktyke van bewaring en bestuur, asook veranderings in die persepsie van argiewe.en_ZA
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectThesis (Ph.D. (Centre for Africa Studies))--University of the Free State, 2019en_ZA
dc.subjectArchives creation in Zambiaen_ZA
dc.subjectZambian national archivesen_ZA
dc.subjectArchival historyen_ZA
dc.subjectColonial archivesen_ZA
dc.subjectPostcolonial archivesen_ZA
dc.titleA history of archives in Zambia, 1890-1991en_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record