Social work among primary-school children: promoting emotional intelligence

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Blom, Rinda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: This article addresses important aspects of social work service-rendering to primaryschool children in respect of emotional intelligence. The primary-school child is constantly confronted with developmental tasks, such as adapting to school and social activities. There is also an increasing global emphasis on the role of emotional intelligence skills in a child’s adjustment. The focus of this article is on abilities and skills related to two components of personal emotional competence, namely selfawareness and emotional self-regulation, and one component of interpersonal emotional competence, namely empathy. It aims to provide guidelines for social workers in this regard.
Afrikaans: Die artikel fokus op aspekte van belang in maatskaplikewerkhulpverlening aan skoolkinders in die primêre fase wat betref hul emosionele intelligensie. Dié skoolkind word konstant gekonfronteer met ontwikkelingstake soos om aan te pas by die skool en sosiale aktiwiteite. Daar is wêreldwyd toenemende klem op die belang van emosionele intelligensievaardighede wat betref die kind se aanpasssing in geheel. Die fokus in die artikel is op vermoëns en vaardighede met betrekking tot twee persoonlike emosionele bevoegdheidskomponente, naamlik selfbewussyn en emosionele selfregulering, en een interpersoonlike emosionele bevoegdheidskomponent, naamlik empatie, ten einde riglyne aan die maatskaplike werker in dié verband te voorsien.
Description
Keywords
Primary-school children, Social work service-rendering, Emotional intelligence, Child's adjustment
Citation
Blom, R. (2004). Social work among primary-school children: promoting emotional intelligence. Acta Academica, Supplementum (1), 32-56.