Practices in postgraduate research supervision: from apprentice to scholar

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Botha, Nonnie
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: This article aims to identify lessons from current postgraduate research supervision practices at universities, relevant to improving the quality of such supervision. Research supervision practices in recent literature were scrutinised, current practices in selected universities were investigated and lessons that could be learnt from these practices were identified. The research focused on experiences of individual research supervisors within their specific contexts. The results of the research were analysed using Glassick’s six areas of assessing scholarship, and the data were located on a continuum ranging from “freedom-and-friendship” to “apprenticeship” practice types. Single and sets of practices emerged from the data analysis, revealing certain patterns relevant to scholarship, cohesion of practices and contexts.
Afrikaans: Hierdie artikel het ten doel om lesse wat geleer kan word uit huidige nagraadse navorsingsbegeleidingspraktyke by universiteite te identifiseer. Nagraadse navorsingsbegeleidingspraktyke soos beskryf in die literatuur is bestudeer, huidige praktyke by geselekteerde universiteite is ondersoek en lesse is geidentifiseer wat uit hierdie praktyke geleer kan word. Die navorsing het gefokus op die ervarings van individuele nagraadse navorsingsbegeleiers in hul onderskeie kontekste. Die resultate van die navorsing is geinterpreteer met behulp van Glassick se ses areas van geleerdheidsassessering, en deur die plasing van die data op ’n virtuele kontinuum wat strek van ‘vryheid-en-vriendskap’ tot ‘vakleerling’ praktyktipes. Alleenstaande en stelle praktyke het uit die data-analise na vore getree en patrone is geïdentifiseer ten opsigte van geleerdheid, samehang en konteks.
Description
Keywords
Postgraduate research, Postgraduate supervision, Research training
Citation
Botha, N. (2010). Practices in postgraduate research supervision: from apprentice to scholar. Acta Academica: Postgraduate supervision: research and practice: Supplementum 1, 57-74.