Language variation in the media of the Low Countries

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Schramme, Annick
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: Language policy is an essential part of national movements. This paper will demonstrate that the Flemish public broadcasting company has played an important role in the process of nation-building, through its use and dissemination of Standard Dutch. On the one hand, the public broadcaster wished to promote the Dutch language and culture. On the other, Standard Dutch was essentially imported from the Netherlands. The current flexibility in the media vis-à-vis the use of Standard Dutch reflects the changing role of the public broadcaster in general. In a competitive media context, entertainment has become more important, at the expense of the educational role of the public broadcaster. The analysis of this evolution is based on research into the personal archive of Johan Fleerackers, who for 12 years (1965-1977) was the chief advisor of several Flemish ministers of culture.
Afrikaans: Taalbeleid is ’n belangrike deel van nasionale bewegings. Die Vlaamse openbare uitsaaimaatskappy het ’n belangrike rol gespeel in die proses van nasiebou deur sy gebruik en disseminasie van Standaardnederlands. Aan die een kant was dit die wens van die openbare uitsaaier om die Nederlandse taal en kultuur te versprei. Aan die ander kant het Standaardnederlands hoofsaaklik uit Nederland oorgekom. Die huidige buigsaamheid in die media vis-à-vis die gebruik van Standaardnederlands reflekteer die veranderende rol van die openbare uitsaaier in die algemeen. In ’n mededingende mediakonteks het vermaak belangriker geword, maar ten koste van die opvoedings- rol van die openbare uitsaaier. Die ontleding van hierdie ontwikkeling is gebaseer op die ondersoek van die persoonlike argief van Johan Fleerackers wat vir 12 jaar (1965-1977) die hoofadviseur was van verskeie Vlaamse ministers van kultuur.
Description
Keywords
Language policy, Public broadcasting, Dutch, Flemish
Citation
Schramme, A. (2006). Language variation in the media of the Low Countries. Acta Academica, Supplement 2, 197-210.