Redress and empowerment for gender equity in South African education

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Niemann, Rita
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: This study subjects gender equity in the South African education sector to scrutiny by focusing on gender domination, empowerment and redress in order to offer guidelines for effective movement towards gender equity. The education system is the single largest organisation in the country and could thus make a major contribution to the establishment of gender equity, if all forms of sexism and discrimination could be eradicated and if the necessary redress and empowerment were achieved. This study investigates sexism and discrimination, management, the school and the classroom as areas in urgent need of redress and then provides guidelines for rectifying the existing imbalances and for creating a foundation for sound gender relations.
Afrikaans: Hierdie studie neem geslagsgelykheid in die Suid-Afrikaanse onderwys onder die loep deur op geslagsdominansie, bemagtiging en die regstelling van ongelykhede te fokus sodat riglyne vir ’n doelgerigte beweging na geslagsgelykheid neergelê kan word. Die onderwysstelsel is die grootste enkele organisasie in die land en kan ’n belangrike bydrae tot die vestiging van geslagsgelykheid lewer, mits die onderwysstelsel self vry is van seksisme en diskriminasie en die nodige regstelling en bemagtiging sou plaasvind. Hierdie studie ondersoek seksisme en diskriminasie in die onderwysbestuur, die skool en die klaskamer, terreine waar ’n dringende behoefte aan regstelling bestaan en lê dan riglyne neer om die bestaande ongelykhede uit die weg te ruim en ’n grondslag vir gesonde geslagsverhoudinge daar te stel.
Description
Keywords
Gender equity, South African education, Gender relations, Imbalances, Women in labour market, Gender equity in education
Citation
Niemann, R. (2002). Redress and empowerment for gender equity in South African education. Acta Academica, Supplement, 167-195.