The preservation of nineteenth century industrial buildings near historical city centres: the case of Ghent

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Vanneste, Dominique
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: Many nineteenth-century industrial buildings in Flanders in general and in Ghent in particular are still waiting for (permanent) users and functions. At the same time, renewed economic and residential interest represents a threat to the built-up heritage as well as to the structure of the traditional working-class social fabric of such areas. Additionally, little is known about the expectations of the residents of such neighbourhoods or the extent to which they identify with this industrial heritage. Ghent, with its strong industrial past, resulting in many nineteenth-century textile factory buildings and characteristic working-class housing (including cités and alleys), can thus offer interesting insights as a case study. However, field work about the relationship between the industrial heritage, identity and preservation as well as about the attitude of local authorities revealed that practice sometimes differs from theory.
Afrikaans: Heel wat negentiende-eeuwse industriële gebouwen in Vlaanderen (en in Gent in het bijzonder) wachten op duurzame gebruikers en functies. Er bestaat hiervoor een nieuwe belangstelling vanuit economische en residentiële hoek maar deze vormt tegelijk een bedreiging voor het bouwkundig erfgoed als dusdanig alsook voor de structuur van het sociale weefsel, gekenmerkt door de historische aanwezigheid van een arbeidersklasse. Bovendien is zeer weinig bekend over de verwachtingen van deze buurtbewoners en de manier waarop of mate waarin zij zich met het industrieel erfgoed identificeren. Daarom is Gent, met zijn belangrijk industrieel verleden dat resulteerde in talrijke negentiende-eeuwse textielfabrieken en arbeidershuisvesting (zoals cités en stegen), een casestudie die interessante inzichten kan opleveren. Veldwerk in het teken van de relatie tussen industrieel erfgoed, identiteit en conservatie alsook met betrekking tot de positie van de lokale beleidsinstanties, toont aan dat deze niet altijd de theorie volgen.
Description
Keywords
Industrial buildings, Flanders, Urban conservation, Historic preservation, Industrial heritage
Citation
Vanneste, D. (2004). The preservation of nineteenth-century industrial buildings near historical city centres: the case of Ghent. Acta Academica, 36(1), 157-185.