The design of a semantic differential scale for measuring the psychosocial well-being of students

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Viljoen, Marianne
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: This article describes the construction and standardisation of a semantic differential scale for measuring and quantifying the psychosocial well-being of students. The respondents rate the following aspects of their childhood years: emotional support while growing up, socio-economic background, whether they grew up in an environment conducive to learning, and the presence of depression in the family. Regarding the students’ current life situation, the scale measures the degree of relationship and economic problems experienced by the students, the presence of depression, and concerns regarding HIV and AIDS.
Afrikaans: Hierdie artikel beskryf die konstruksie en standaardisering van ’n semanties diffe-rensiële skaal wat die psigososiale welstand van studente meet en kwantifiseer. Die respondente beoordeel die volgende aspekte rakende hul kinderdae: emosionele ondersteuning, sosio-ekonomiese agtergrond, die teenwoordigheid van ’n leerstimulerende omgewing en die voorkoms van depressie in die gesin. Wat die studente se huidige lewensomstandighede betref, meet die skaal die voorkoms van verhoudings- en ekonomiese probleme, die voorkoms van depressie, en die vrees vir die opdoen van MIV.
Description
Keywords
Students, Psychosocial well-being
Citation
Viljoen, M. (2012). The design of a semantic differential scale for measuring the psychosocial well-being of students. Acta Academica, 44(4), 163-183.