Environmental management in the city: electricity supply in Hillsboro, Bloemfontein

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Kruger, Eldalize
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: Environmental management necessitates a holistic view of the environment and how we, as human beings, impact on that environment. To apply environmental management, any one of a number of tools may be employed. Environmental impact assessment (EIA), as one of these tools, refers to the assessment of the likely environmental impacts arising from a major project or any other actions that will significantly affect the natural or man-made environment. The ultimate objective of an EIA is to provide decision-makers with an indication of the likely consequences of a proposed project. The South African EIA was developed in such a way as to be applicable to large-scale as well as smaller projects. This article focuses on environmental impact assessment (EIA), the legislation governing it, and applying the process to a small case study, while examining the various stages of an EIA and briefly touching on public participation. The main findings are that an EIA can be applied quite successfully to smaller projects and that an effective public participation process will help consultants and developers to identify key issues and alternatives.
Afrikaans: Omgewingsbestuur vereis ’n holistiese siening van die omgewing en hoe ons as mense op daardie omgewing impakteer. Daar is verskeie hulpmiddels wat gebruik kan word om omgewingsbestuur toe te pas. Omgewingsimpakbepaling (OIB) is so ’n hulpmiddel. Dit verwys na die bepaling van die moontlike omgewingsimpakte wat kan voortspruit uit ’n groot projek of enige ander aktiwiteit wat die natuurlike en mensgemaakte omgewing noemenswaardig sal beïnvloed. Die einddoel van ’n OIB is om aan die besluitnemer moontlike gevolge van die voorgestelde projek uit te wys. Die Suid-Afrikaanse OIB is op so ’n wyse ontwikkel dat dit op beide omvangryke en kleiner projekte toegepas kan word. Hierdie artikel fokus op omgewingsinvloedbepaling (OIB); die wetgewing wat dit reguleer, asook die toepassing van die proses. ’n Klein gevallestudie illustreer die verskillende fases van ’n OIB en raak ook publieke deelname kortliks aan. Daar is primêr bevind dat OIB redelik suksesvol op kleiner projekte toegepas kan word en dat ’n proses van effektiewe publieke deelname konsultante en ontwikkelaars kan help om sleutelaspekte en alternatiewe te identifiseer.
Description
Keywords
Environmental management, Electricity supply, Hillsboro, Bloemfontein, Environmental impact assesment (EIAs)
Citation
Kruger, E. (2003). Environmental management in the city: electricity supply in Hillsboro, Bloemfontein. Acta Academica, Supplementum (1), 192-219.