Aggressive adolescent behaviour in privileged schools

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Olivier, Tilla
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: This article offers a perspective on the topic from educational psychology, with a focus on adolescents, who often air their frustrations at growing up and developing their own unique identity by way of opposition. The literature suggests that aggressive behaviour correlates with the social environment and reaches higher levels in lower socio-economic environments. The purpose of this research was to determine teachers’ experiences of aggressive adolescent behaviour at a privileged school and to provide guidelines for dealing effectively with it. A qualitative research approach was chosen. By means of analyses of the transcribed interviews central themes could be identified, and recommendations made.
Afrikaans: Hierdie artikel bied ’n opvoedkundig-sielkundige perspektief op die adolessent wat dikwels ’n opposisie-tendens vertoon om uiting te gee aan sy frustrasies aangaande sy opgroeiproses en sy vestiging van ’n eie identiteit. In die literatuur word aggressiewe gedrag dikwels met laer sosio-ekonomiese status in verband gebring. Hierdie ondersoek wil vasstel hoe onderwysers die aggressiewe gedrag van leerders uit ’n bevoorregte omgewing op skool ervaar, asook riglyne daarstel vir die doeltreffende hantering van sulke gedrag. ’n Kwalitatiewe navorsingsbenadering is gevolg. By wyse van die analisering van die getranskribeerde onderhoude kon sentrale temas geïdentifiseer en dienooreenkomstig aanbevelings gemaak word.
Description
Keywords
Adolescents,, Aggressive behaviour, Privileged schools, Teachers’ experiences
Citation
Olivier, T. (2003). Aggressive adolescent behaviour in privileged schools. Acta Academica, 35(2), 103-126.