Die bekostigbaarheid van 'n aktiewe verdedigingsreg in die Suid-Afrikaanse strafregstelsel

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Bezuidenhout, Inez
Karels, Michelle
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Faculty of Law, University of the Free State
Abstract
English: Oscar Pistorius' bail application highlighted equality concerns within criminal justice. In essence, it demonstrated an imbalance of the right to equality before the law, and its associated right to equal protection and benefit of the law, within adjectival procedure and, more specifically, pre-trial release. Whether section 9(1) rights are equally applied to bail applicants of little or no notoriety is the concern of this research. This submission is a theoretical evaluation of an accused person's constitutional right to equality before the law in the South African criminal justice system and queries whether bail applicants, who do not have the infamy or financial resources of Pistorius, are reliant solely on the machinery of the state and therein the evidential capability of the prosecution service? The focus is on opposed applications where the burden of proof shifts to the applicant. Against this background, constitutional rights are approached in two lines of inquiry, namely: does the bail applicant enjoy equality of arms with the state where the applicant carries the onus of proof, and do economic differences between bail applicants influence constitutional equality rights? The authors conclude that economic differences have the potential to infringe constitutional guarantees in the bail process, and therein influence both equality of arms and active defence rights. The authors posit that legal aid should be extended to prevent rights infringement and that the inquisitorial nature of the South African bail process provides the ideal avenue to bridge equality concerns in criminal justice.
Afrikaans: Die borgaansoek van Oscar Pistorius het kommentaar ontlok wat gelykheid voor die reg, asook gelyke beskerming en genieting van die reg in die weegskaal plaas. Dien hierdie grondwetlike waarborge alle borgapplikante ewewigtig en/of is Jan Alleman uitgelewer aan die staatsmasjienerie se spreekwoordelike almoese van getuienis? Hierdie bydrae is 'n regsteoretiese evaluasie van 'n beskuldigde se grondwetlike reg tot gelykheid voor die reg en gelyke genieting en beskerming van die reg in die Suid-Afrikaanse strafregstelsel. Die fokus van hierdie bydrae is op bestrede aansoeke waar die applikant die hof moet oortuig dat hy of sy op borg vrygelaat moet word. Teen hierdie agtergrond sal die grondwetlike regte van 'n borgapplikant tweeledig ondersoek word, naamlik: of die borgapplikant op gelyke voet is met die staat waar hy of sy die bewyslas dra; asook of 'n ekonomiese onderskeid tussen borgapplikante grondwetlike beskerming beïnvloed? Die bevinding word bereik dat die ekonomiese onderskeid tussen borgapplikante inbreuk kan maak op 'n beskuldigde se grondwetlike regte. Daar word aan die hand gedoen dat regshulp aan 'n beskuldigde uitgebrei moet word om te voldoen aan die vereistes van die Grondwet en dat die inkwisitoriese aard van 'n borgaansoek 'n moontlike oplossing kan bied om hierdie oënskynlike skuiwergat te oorbrug.
Description
Keywords
Citation
Bezuidenhout, I., & Karels, M. (2014). Die bekostigbaarheid van’n aktiewe verdedigingsreg in die Suid‑Afrikaanse strafregstelsel. Journal for Juridical Science, 39(2), 122-140.