Chronic Fatigue Syndrome, time perspective and the self

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Carstens, Ansie
Mouton, Johann
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: In a study aimed at establishing a greater understanding of the subjective experience of sufferers from Chronic Fatigue Syndrome (CFS), time perspective was identified as one of the most affected dimensions of the self. It was found that the chronic and unpredictable nature of CFS affected both the past and the future of participants. As both of these dimensions reside within the present, the present was marked by a sense of anxiety and uncertainty. Participants showed, however, that they were able to countermand this anxiety by focusing on the extended present. In this dimension they had the power to consciously shape a perspective from which to (re-)interpret events and (re-)appraise the self.
Afrikaans: In ’n studie gerig op die ontwikkeling van ’n grondige begrip van die subjektiewe siekweeservaring van diegene wat ly aan Kroniese Moegheidsindroom (KMS), is tydsperspektief geïdentifiseer as een van die dimensies van self wat die meeste deur KMS geraak word. Daar is vasgestel dat die kroniese en wisselvallige aard van KMS die deelnemers se persepsie van beide die verlede en die toekoms beïnvloed het. Aangesien beide hierdie dimensies ook deel vorm van die hede, is die belewing van laasgenoemde dikwels gekenmerk deur vrees en onsekerheid. Tog het deelnemers getoon dat sodanige vrees teëgewerk kan word deur doelbewus te fokus op die uitgebreide hede. In hierdie dimensie het lyers die vermoë geopenbaar om bewustelik ’n perspektief daar te stel waardeur hulle verlede en toekoms kon (her-)interpreteer en die self kon (her-)waardeer.
Description
Keywords
Chronic Fatigue Syndrome, Chronic illness, Sufferer, Incapacity, Medical treatment
Citation
Carstens, A., & Mouton, J. (2003). Chronic Fatigue Syndrome, time perspective and the self. Acta Academica, 35(1), 95-123.