The development of a multilingual language policy at the SABC since 1994

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Du Plessis, Theodorus
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: This article describes the development of a new multilingual broadcasting system within the South African Broadcasting Corporation (SABC), from the 1995 editorial language policy up to and including the adoption of the current (2004) policy. The concept of a multilingual broadcasting system is defined; and an overview of the development of the SABC’s multilingual language mandate is provided. An analysis of the 1995 language policy is conducted, and the management of the policy within the context of broadcasting reforms is investigated. Essentially, the SABC follows a pragmatic multilingual approach, in an endeavour to find a general language platform without ignoring language diversity, as reflected in the two language policy principles, “shared languages” and “equitable treatment”. The increase in the use of English and its establishment as the anchor language, the downscaling of Afrikaans, and the general handling of multilingualism must be appraised in terms of this context, rather than quantitatively.
Afrikaans: Hierdie artikel beskryf die ontwikkeling van ’n nuwe meertalige uitsaaibestel binne die South African Broadcasting Corporation (SABC) vanaf die redaksionele taalbeleid van 1995 tot en met die aanvaarding van die huidige beleid (2004). Die konsep “meertalige uitsaaibestel” word omskryf en ’n oorsig gegee van die ontwikkeling van die SABC se meertalige taalmandaat. ’n Analise word gemaak van die 1995-taalbeleid en die bestuur daarvan binne die konteks van uitsaaihervorming word ondersoek. Die SABC volg in wese ’n pragmatiese meertalige benadering, een wat poog om ’n alge- mene taalplatform te vind sonder om taaldiversiteit te ignoreer, soos weerspieël in twee taalbeleidsbeginsels, naamlik “shared languages” en “equitable treatment”. Die toename in die gebruik van Engels en die vestiging daarvan as ankertaal, die afskaling van Afrikaans en die algemene hantering van meertaligheid moet ooreenkomstig hierdie konteks beoordeel word, eerder as kwantitatief.
Description
Keywords
Multilingual broadcasting, South African Broadcasting Corporation (SABC), Language policy
Citation
Du Plessis, T. (2006). The development of a multilingual language policy at the SABC since 1994. Acta Academica, Supplementum 2, 45-75.