Politieke transformasie: ’n konseptuele oriëntering en Suid-Afrikaanse toepassing

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Duvenhage, André
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English:In this article the concept of political transformation, as it has occurred since 1994, is analysed and then empirically applied in the South African context. Political transformation in reaction to an unacceptable political past is presented as a reactive, progressive, planned, fundamental and rapid change. The phenomenon of political transformation — as an extremely dynamic societal process — is explained against the background of the political hegemony of the ANC; the restructuring of opposition politics; political and economic capacity; political conflict and patterns of violence, as well as the impact of South Africa’s transformation initiatives on the Southern African community. The article places in perspective the influence of the previous (apartheid) government’s evolutionary change on the ANC’s revolutionary strategy, as well as the implications for South African society and politics.
Afrikaans:In hierdie artikel word die konsep politieke transformasie, soos wat dit sedert 1994 plaasgevind het, geanaliseer en daarna empiries op die Suid-Afrikaanse konteks toegepas. Politieke transformasie as reaksie teen ’n onaanvaarbare verlede word uiteengesit as reaktiewe, progressiewe, beplande, fundamentele en snelle verandering. Die fenomeen politieke transformasie word as ’n uiters dinamiese samelewingsproses verduidelik teen die agtergrond van die hegemonie van die ANC; die herstrukturering van die opposisiepolitiek; politieke en ekonomiese kapasiteite; politieke konflik en patrone van geweld; en die uitwerking van die Suid-Afrikaanse transformasiepogings op die Suider-Afrikaanse gemeenskap. Die uitwerking van die vorige (apartheids-) regering se ewolusionêre veranderings op die ANC se rewolusionêre strategie word in perspektief geplaas, sowel as die implikasies hiervan vir die Suid-Afrikaanse samelewing en politiek.
Description
Keywords
Political transformation, Transformation initiatives, Southern African community, ANC
Citation
Duvenhage, A. (2005). Politieke transformasie: 'n konseptuele oriëntering en Suid-Afrikaanse toepassing. Acta Academica, 37(3), 1-40.