Coping styles and quality of life in people with HIV/AIDS: a review

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Coetzee, Mignon
Spangenberg, Judora
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: In the midst of the dramatic global escalation of the HIV/AIDS pandemic, the relative longevity of patients continues to increase. The success with which one manages to cope with the continuous stress attached to HIV/AIDS impacts directly on one’s quality of life. It is therefore of major importance to determine which coping styles correlate positively with quality of life in people with HIV/AIDS. In general, the research literature indicates that problem-focused, active coping styles are superior to emotion-focused, passive coping styles, including avoidance. However, interesting contradictory findings have come to light in South Africa, namely that an avoidant coping style also seems to be beneficial in the African socio-cultural context.
Afrikaans: Te midde van die dramatiese wêreldwye eskalasie van die MIV/VIGS-pandemie, is daar ’n volgehoue toename in die oorlewingstyd van mense wat aan die siekte ly. Die sukses waarmee ’n individu die voortdurende stres verbonde aan MIV/VIGS hanteer, het ’n direkte impak op sy of haar lewenskwaliteitervaring. Dit is dus essensieel om vas te stel watter streshanteringstyle positief verband hou met beter lewenskwaliteit vir mense met MIV/VIGS. Die bevindinge in navorsingsliteratuur dui oor die algemeen daarop dat probleemgeoriënteerde, aktiewe streshanteringstyle meer doeltreffend is as emosiegeoriënteerde, passiewe streshanteringstyle, insluitend vermyding. In Suid-Afrika het egter interessante teenstrydige bevindings aan die lig gekom, naamlik dat vermyding skynbaar ook in hierdie verband voordelig is binne die sosiokulturele konteks van Afrika.
Description
Keywords
HIV/AIDS pandemic, Longevity of patients, Lifestyle changes, Quality of life, Health care
Citation
Coetzee, M., & Spangenberg, J. (2003). Coping styles and quality of life in people with HIV/AIDS: A review. Acta Academica, 35(2), 205-222.