Playing with language in a media-promoted standardisation context: public broadcasting and adolescent linguistic practices in Flanders

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Jaspers, Jurgen
Meeuwis, Michael
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: It is illustrated how the Flemish Belgian public broadcasting corporation intensifies an already marked project of linguistic standardisation, explicitly identifying substandard language use as sloppy. This standardising ambition can be said to backfire, however, when one observes the language games of a group of adolescents at school. For the latter, the traditional focus on Standard Dutch has made this variety available for play and masquerade. The broadcasting corporation’s renewed standardisation attempts therefore only seem to harm its own mission, marking substandard varieties as available for relief, enjoyment, and less status freighted interaction.
Dutch: Er wordt aangetoond hoe de Vlaamse publieke omroep een al uitgesproken project van linguïstische standaardisering intensifieert en expliciet substandaard taalgebruik als slordig identificeert. Deze standaardiseringsambities lijken echter een averechtse uitwerking te hebben, wanneer we kijken naar de taalspelen van een groep adolescenten op school. Voor hen heeft de traditionele focus op Standaardnederlands ervoor gezorgd dat deze variëteit beschikbaar is voor spel en maskerade. De hernieuwde standaardiseringspogingen van de publieke omroep lijken daarom enkel haar eigen missie schade te berokkenen en substandaardvariëteiten aan te bieden als beschikbaar voor ontspanning, plezier en minder statusbeladen interactie.
Description
Keywords
Public broadcasting, Belgium, Standardisation, Dutch
Citation
Jaspers, J., & Meeuwis, M. (2006). Playing with language in a media-promoted standardisation context: public broadcasting and adolescent linguistic practices in Flanders. Acta Academica, Supplement 2, 111-140.