The geography of informal arts and crafts traders in South Africa’s four main city centres

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Van Eeden, Amanda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Department of Urban and Regional Planning, University of the Free State
Abstract
English: The choice of location of street traders and the products they sell reflect specific geographies of flows of people. In this study the focus is on the spatial relationships between arts and crafts trading and the tourist market. This article presents the outcomes of research into the characteristics and geographies of informal trade in arts and crafts in South Africa’s four main metropolitan city centres. The results show that informal selling of arts and crafts is a relatively small component of street trading in all four centres. Intracity variations are reported and the geographical patterns of arts and crafts traders in the four centres analysed with GIS software. The purpose of this analysis is to identify concentrations of traders specialising in arts and crafts within the general distributions of informal traders in the four cities.
Afrikaans: Die geografiese vloei van mense word gereflekteer deur die keuse wat informele handelaars uitoefen ten opsigte van hul ligging en die produkte wat hulle verkoop. Die studie fokus op die ruimtelike verhoudings tussen die kuns- en handwerkhandel en die toeriste mark. Hierdie artikel bied die uitkomste van die navorsing na die eienskappe en geografie van die informele handel in kuns- en handwerk in Suid-Afrika se vier hoof metropolitaanse stedelike kerne. Die resultate toon dat informele handel van kuns- en handwerk ‘n relatief klein komponent van straathandel in al vier die stede is. Intra-stadvariasies word gerapporteer en die geografiese patrone van kuns-en handwerkhandelaars in die vier stede word met behulp van GIS-sagteware ontleed. Die doel van hierdie analise is om konsentrasies van handelaars wat spesialiseer in kuns- en handwerk te identifiseer binne die algemene verspreidings van informele handelaars in die vier stede.
SeSotho: Kgetho ya sebaka kapa tulo ya barekisi ba mebileng esitana le dihlahiswa tseo ba di rekisang e bontsha dibaka tsa phallelo ya batho. Thutong ena tsepamiso ya maikutlo e hodima dikamano tse batsi kgwebong ya mefuta ya bonono le ba ho bopa le mmaraka wa bohahlaodi. Ditaba tsena di fana ka diphetho tsa dipatlisiso tsa dimelo le dibaka tsa tlhaho tsa kgwebo eo e seng molaong ya mefuta ya bonono le ho bopa ditsing tsa metsemeholo ya Afrika Borwa. Diphetho di bontsha hore thekiso ya tsa bonono le ho bopa ke karolwana feela ya kgwebo ya mebileng ditsing tseo tse nne. Ho behwa diphapanyetsano tse fapafapaneng le dipaterone tsa sebaka sa bonono le bahwebi ba ho bopa ditsing tswe nne tse manolotsweng ka GIS software. Sepheo sa manollo ena ke ho bona hore na bahwebi ba bonono le ho bopa ba sebetsanang le tsena ba phallela kae ka hara diphatlalatso tsa kakaretso tsa bahwebi ka hara metsemeholo e mene.
Description
Keywords
Informal sector, Arts and crafts, Street traders, GIS
Citation
Van Eeden, A. (2011). The geography of informal arts and crafts traders in South Africa’s four main city centres. Town and Regional Planning, 59, 34-40.