The necessity of a challenge to western discourses by the African renaissance

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Matthews, Sally
Solomon, Hussein
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: One of the goals of the African renaissance and related projects is the transformation of the power relations between the West and Africa. This paper demonstrates the way in which western discourses on Africa perpetuate problematic power relations. The portrayal of Africa as an ailing patient in need of western assistance is scrutinised. These discourses are shown to be part of the complex structures which allow western dominance to continue. The African renaissance’s response is briefly discussed, with special attention to NEPAD. Finally, the paper suggests a new response, emphasising the importance of challenging western discourses as part of the African renaissance.
Afrikaans: Een van die doelstellings van die Afrika-renaissance en verwante projekte is die transformasie van magsverhoudinge tussen die Weste en Afrika. Die wyse waarop westerse diskoerse oor Afrika problematiese magsverhoudinge tussen die Weste en Afrika perpetueer, word in die artikel aangetoon. Diskoerse wat Afrika as ’n kwynende pasiënt beskryf wat westerse hulp benodig, word onder die loep geneem. Daar word aangetoon dat hierdie diskoerse deel van die komplekse strukture is wat die westerse dominansie laat voortduur. Die strewe na ’n Afrika-renaissance antwoord op hierdie diskoerse word kortliks bespreek en spesiale aandag word aan die NEPADinisiatief verleen. Voorstelle word gemaak oor hoe die Afrika-renaissance behoort te reageer op westerse diskoerse, met spesiale klem op die belangrikheid daarvan om die westerse diskoerse uit te daag.
Description
Keywords
African renaissance, Power relations, Western discourses
Citation
Matthews, S., & Solomon, H. (2003). The necessity of a challenge to western discourses by the African renaissance. Acta Academica, 35(2), 148-168.