The economics of greening the Grahamstown National Arts Festival in South Africa

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Dobson, Blaise
Snowball, Jen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: The article analyses the broad history underpinning the notion of sustainable development and its context within the events industry in South Africa. It explores the willingness of festival-goers to pay for a hypothetical recycling programme to reduce the negative externalities of the Festival. Results show that festival-goers were, on average, willing to pay an additional R2.30 per “green” ticket to fund the proposed programme. A statistical regression was used to explore the determinants of willing-to-pay. If applied to all tickets, the total willing-to-pay amount far exceeded the actual cost of the recycling programme.
Afrikaans: Die artikel ontleed die breë geskiedenis onderliggend aan die idee van volhoubare ontwikkeling binne die raamwerk van die Suid-Afrikaanse gebeurtenis-industrie. Dit ondersoek die bereidwilligheid van feesgangers om te betaal vir ’n hipotetiese herwinningsprogram ten einde die negatiewe eksternaliteite van die fees te verminder. Resultate toon dat feesgangers bereid was om gemiddeld R2.30 ekstra per “groen” kaartjie te betaal om die voorgestelde program te finansier. ’n Statistiese regressie is gebruik om die determinante van bereidwilligheid-om-te-betaal te bepaal. Toegepas op alle kaartjies, het die totale bereidwilligheid-om-te-betaal-bedrag die werklike koste van die herwinningsprogram aansienlik oorskry.
Description
Keywords
Grahamstown National Arts Festival, Sustainable development, Events industry in South Africa
Citation
Dobson, B., & Snowball, J. (2012). The economics of greening the Grahamstown National Arts Festival in South Africa. Acta Academica, 44(4), 1-30.