Tracing the origins of the Southern African building regulations, with specific reference to the period between 1650 and circa 1740

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Laubscher, Jacques
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: This paper uses contemporary definitions of building regulations and building standards to establish the first performance standard (and the source of building regulations) for Southern Africa. Specific focus is given to the period between 1650 and circa 1740. The author argues that the original premises remain relevant in the built environment.
Afrikaans: Binne die artikel word ‘n kontemporêre definisie van ‘n bouregulasie en boustandaard gebruik ten einde die eerste voldoeningstandaard, asook die oorsprong van bouregulasies vir Suider-Afrika, te bepaal. Daar word spesifiek verwys na die periode 1650 tot circa 1740. Die gebruik van die gemelde bouregulasie-definisie illustreer die universele geldigheid van die oorspronklike argument.
Description
Keywords
Building standards, Building codes, Code of Hammurabi, Jan van Riebeeck, Building regulations
Citation
Laubscher, J. (2011). Tracing the origins of the Southern African building regulations, with specific reference to the period between 1650 and circa 1740. Acta Structilia, 18(2), 80-96.