Four critical causes of underachievement in township secondary schools

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Masitsa, Gilbert
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: Underachievement is a problem that can affect every learner and no education institution is immune to it. Potential does not guarantee performance, therefore a student possessing the potential to achieve well in school must still work hard, otherwise s/he will not achieve according to that potential. This article examines four critical determinants of underachievement among township secondary school learners: media of instruction, overcrowding, truancy and shortages of textbooks. The study has found these factors to have a telling negative influence on learners’ performance, which must be countered
Afrikaans: Onderprestasie is ’n probleem wat enige leerder kan raak en geen opvoedkundige instelling is immuun daarteen nie. Potensiaal waarborg nie prestasie nie, daarom moet ’n leerder met die potensiaal om goed op skool te presteer steeds hard werk, anders sal hy/sy nie ooreenkomstig dié potensiaal presteer nie. Hierdie artikel ondersoek die vier kritieke determinante van onderprestasie by leerders in sekondêre skole in die townships. Die invloed van die onderrigmedium, oorvolklaskamers, stokkiesdraaiery en ’n tekort aan handboeke op skolastiese prestasie is ondersoek. Die studie het bevind dat hierdie faktore ’n besliste en negatiewe invloed op leerderprestasie het wat besweer moet word.
Description
Keywords
Underachievement, Township secondary schools, Learners, Learners’ performance
Citation
Masitsa, G. (2004). Four critical causes of underachievement in township secondary schools. Acta Academica, 36(1), 213-245.