Implementing a technology learning programme in a school for learners with special educational needs: a case study

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
De Swardt, Estelle
Ankiewicz, Piet
Gross, Elna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: This article explores the viability of implementing a technology learning programme in a school for learners with special educational needs. TechnEd (the former RAUTEC), Bernina, the school and the Gauteng Department of Education were involved in the project. The nature of the project required a qualitative, action research approach using group interviewing, observation and narratives to gather data. The action research allowed for evaluation, planning and action after every session. Qualitative data analysis methods were applied. The project had the following educational value for the learners: cognitive, personal and social skill development.
Afrikaans: Hierdie artikel ondersoek die lewensvatbaarheid van die implementering van ’n tegnologie-leerprogram in ’n skool vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes. TechnEd (die voormalige RAUTEC), Bernina, die skool en die Gauteng Departement van Onderwys was by die projek betrokke. Die aard van die projek het ’n kwalitatiewe aksienavorsingsbenadering genoodsaak wat groeponderhoude, waarneming en narratiewe gebruik om die data te versamel. Die aksienavorsing het evaluering, beplanning en optrede na elke sessie moontlik gemaak. Kwalitatiewe dataontledingsmetodes is gebruik. Die projek het die volgende opvoedkundige waarde vir die leerders ingehou: kognitiewe, persoonlike en sosiale vaardigheidsontwikkeling.
Description
Keywords
Technology education, Action research, Qualitative research, Group interviewing, Special educational needs, Learners
Citation
De Swardt, E., Ankiewicz, P., & Gross, E. (2010). Implementing a technology learning programme in a school for learners with special educational needs: A case study. Acta Academica, 42(3), 230-248.