Die uitbeelding van swart mense in Suid-Afrikaanse skoolgeskiedenishandboeke

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
De Wet, Corene
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
Englsih: Curriculum 2005 and the Chisholm Report tolled the knell of history as an individual discipline in South African schools. In future history will form part of the human and social sciences. The purpose of this article is to provide an overview of the portrayal of black people in school history textbooks. It appears that 1994 was a watershed year. Before then, black people were represented as faceless, peripheral figures in school history textbooks. Their actions, religion and civilisation were strongly criticised. After the first democratic election a total paradigm shift occurred. School history textbooks now represent the view of black people; hence white colonists and the apartheid regime have become the target of scathing criticism.
Afrikaans: Kurrikulum 2005 en die Chisholm-verslag het die doodsklok vir geskiedenis as ’n afsonderlike dissipline in Suid-Afrikaanse skole gelui. Geskiedenis sal in die toekoms deel van mens- en sosiale wetenskappe vorm. Die doel van hierdie artikel is om aan die einde van ’n era met betrekking tot skoolgeskiedenis ’n oorsig te bied van skrywers van skoolgeskiedenishandboeke se uitbeelding van swart mense. Uit die ondersoek blyk dit dat 1994 as ’n waterskeidingsjaar beskou moet word. Voor 1994 was swart mense gesiglose randfigure in skoolgeskiedenishandboeke. Hulle optrede, geloof en beskawing is fel gekritiseer. Na die eerste demokratiese verkiesing is daar ’n totale paradigmaverskuiwing. Skoolgeskiedenishandboeke verteenwoordig nou die siening van swart mense en die blanke koloniste en apartheidsregering word die teiken van meedoënlose kritiek.
Description
Keywords
History, Black people, Black people in school history textbooks, School history textbooks, Curriculum 2005, Chisholm Report
Citation
De Wet, C. (2001). Die uitbeelding van swart mense in Suid-Afrikaanse skoolgeskiedenishandboeke. Acta Academica, 33(1), 99-129.