Harassment and discrimination experienced by quantity surveyors in South Africa

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Bowen, Paul
Edwards, Peter
Lingard, Helen
Cattell, Keith
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: This article examines the workplace discrimination and harassment experiences of professional quantity surveyors in South Africa and explores the relationship between harassment, discrimination and perceived workplace stress. An online survey is administered and 177 responses (12.2% of the target population) received. Descriptive and inferential statistics are used to analyse the response data. A minority of respondent quantity surveyors claim to experience workplace harassment and discrimination on gender and ethnic grounds. Respondents also indicate that they feel underpaid and that their ethnicity adversely affects their job security. The article reports on sexual harassment and gender-based harassment and discrimination. Harassment and discrimination are found to correlate with higher perceived levels of workplace stress. Strategies designed to address and counter harassment and discrimination in quantity-surveying practices should be implemented or reinforced as part of broader stress management programmes. Employers have a major role to play in this, but professional associations should also take part. Previous research into work stress focused on the experiences of workers in developed countries. This research provides insight into the problem of workplace harassment and discrimination in the unique context of post-apartheid South Africa. It supports the link between harassment and discrimination and perceived levels of personal stress in this context.
Afrikaans: Die artikel ondersoek diskriminasie in die werkplek en teisteringervarings van professionele bourekenaars in Suid-Afrika en ondersoek die verband tussen teistering, diskriminasie en oënskynlike werkstres. ‘n Aanlyn-opname is gedoen en 177 antwoorde (12.2% van die teikenbevolking) is ontvang. Beskrywende en afgeleide statistiek is gebruik om die data te ontleed. ‘n Onbeduidende aantal van die bourekenaarrespondente dui aan dat daar teistering in die werkplek sowel as geslags- en etniese diskriminasie ondervind word. Respondente dui ook aan dat hulle onderbetaal word en dat etnisiteit hul werksekuriteit negatief beïnvloed. Seksuele en geslagsgebaseerde teistering sowel as diskriminasie is aangemeld. Teistering en diskriminasie korreleer met hoë waargenome vlakke van werkstres. Strategieë wat ontwerp is om teistering en diskriminasie aan te spreek, moet geïmplementeer of versterk word in bourekenaarpraktyke as deel van ‘n breër stresbestuurprogram. Werkgewers het ‘n groot rol om te speel hierin, maar professionele verenigings moet ook betrokke wees. Vorige navorsing oor werkstres het gefokus op die ervarings van werkers in ontwikkelde lande. Hierdie navorsing bied insig oor die probleem van werkplekteistering en diskriminasie in die unieke Suid-Afrikaanse post-apartheid konteks. Dit bevestig die verband tussen teistering en diskriminasie en waargenome vlakke van stres in hierdie konteks.
Description
Keywords
Harassment, Discrimination, Workplace stress, Quantity surveyors, South Africa
Citation
Bowen, P., Edwards, P., Lingard, H., & Cattell, K. (2013). Harassment and discrimination experienced by quantity surveyors in South Africa. Acta Structilia, 20(2), 50-77.