Ubuntu versus the core values of the South African Constitution

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-12
Authors
Keevy, I.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Faculty of Law, University of the Free State
Abstract
English: At the dawn of South Africa's new era of constitutionalism the Constitutional Court introduced "African law and legal thinking" and ubuntu to South African jurisprudence as part of the Constitution's source of democratic values. Whereas the Constitutional Court averred on the one hand that African law sustains firmly entrenched gender inequality, it was contended on the other hand that ubuntu is "in consonance with the values of the Constitution in general and the Bill of Rights in particular". This article deconstructs the concepts "African law and legal thinking" and ubuntu and contends that ubuntu, African law and African religion are not only inseparable but that ubuntu - the basis of African law - sustains the deep-seated patriarchal hierarchy and entrenched inequality in traditional African societies. This article concludes that ubuntu "is [not] in consonance with the values of the Constitution in general and the Bill of Rights in particular".
Afrikaans: Tydens Suid Afrika se nuwe era van konstitusionalisme het die Grondwetlike Hof Afrikareg en regsdenke en ubuntu aan Suid Afrikaanse regsfilosofie bekendgestel as deel van die Grondwet se bron van demokratiese waardes. Terwyl die Grondwetlike Hof aan die een kant bevind het dat Afrikareg geslagsongelykheid verskans, was daar aan die anderkant beweer dat ubuntu in die algemeen voldoen aan die waardes van die Grondwet, en spesifiek aan die waardes van die Handves van Menseregte. Hierdie artikel dekonstrueer die begrippe "Afrikareg en regsdenke" en ubuntu en bevind dat ubuntu, Afrikareg en die Afrika geloof onskeidbaar is en dat ubuntu - die basis van Afrikareg - die diepgewortelde patriargale hiërargie en verskanste ongelykheid in tradisionele Afrika gemeenskappe volhou. Daar word bevind dat ubuntu nóg in die algemeen voldoen aan die waardes van die Grondwet nóg spesifiek aan die waardes van die Handves van Menseregte.
Description
Keywords
Citation
Keevy, I. (2009). Ubuntu versus the core values of the South African Constitution. Journal for Juridical Science, 34(2), 19-58.