Multilingualism, Afrikaans and normative political theory

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Duvenage, Pieter
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of the Free State
Abstract
English: This contribution focuses on the survival of Afrikaans within the framework of a multilingual South Africa. The first section provides a brief historical reconstruction of the power-political shifts that Afrikaans underwent between 1966 and 2004. In the second section some of the arguments that were used for and against Afrikaans between 1994 and 2004 are presented. In the last section these arguments are shifted to the terrain of contemporary normative political theory, where three aspects are important: the question of addressing language loss in the world; the importance of multicultural citizenship, and the need for a more profound and multilingual understanding of democracy. In short: a democracy is not just characterised by the instrumental counting of votes, but also by the qualitative articulation of different voices.
Afrikaans: Hierdie bydrae fokus op die oorlewing van Afrikaans binne die raamwerk van ’n veel- talige Suid-Afrika. In die eerste afdeling word ’n bondige historiese rekonstruksie van die magspolitieke verskuiwinge wat Afrikaans tussen 1966 en 2004 ondergaan het, verskaf. In die tweede afdeling word enkele argumente wat tussen 1994 en 2004 vir en teen Afrikaans aangebied is, gesistematiseer. In die laaste afdeling word hierdie argu- mente na die terrein van die kontemporêre normatiewe politieke teorie verskuif, waar veral drie aspekte uitgesonder word: die kwessie van taalverdwyning in die wêreld; die belang van multikulturele burgerskap en die noodsaaklikheid van ’n diepgaande en veel- stemmige verstaan van demokrasie. Kortom: in ’n demokrasie moet dit nie net gaan oor die instrumentele tel van stemme (votes) nie, maar ook oor die kwalitatiewe luister na verskillende stemme (voices).
Description
Keywords
Multilingual, South Africa, Afrikaans, Power-political shifts, Language loss, Multi-cultural citizenship, Democracy
Citation
Duvenage, P. (2006). Multilingualism, Afrikaans and normative political theory. Acta Academica, Supplement 2, 76-92.