Show simple item record

dc.contributor.authorBerry, Frank
dc.contributor.authorVerster, Basie
dc.contributor.authorZulch, Benita
dc.date.accessioned2018-03-07T08:25:06Z
dc.date.available2018-03-07T08:25:06Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBerry, F., Verster, B., & Zulch, B. (2009). Kommunikasie-volwassenheidsmodel vir die meting van bourekenkundige kommunikasie en kommunikasieinstrumente. Acta Structilia, 16(2), 1-17.en_ZA
dc.identifier.issn1023-0564 (print)
dc.identifier.issn2415-0487 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/7953
dc.description.abstractEnglish: Although quantity surveyors lay their claim to the construction industry for over a century there still exists a need for further scientific analyses with reference to the quantity surveyor’s communication capabilities and communication instruments as presented in the industry. This article aims to establish the determinants of a communication maturity model with respect to the communication capabilities of the quantity surveyor. The proposed most important determinants used were disclosed through research on maturity models and project management undertaken by the University of the Free State in collaboration with the Wirtschafts University in Vienna, Austria in 2005/6; the final results were issued in 2008. The results of the provisional survey with regards to the determinants of communication maturity show that respondents were positive with respect to the quantity surveyor’s communication in general. This can therefore have a positive influence on the construction industry with continuous advantages for the property development environment. The survey results also indicate that the verbal, written and contractual communication capabilities of the quantity surveyor are experienced positively. ‘Contractual validity’ as an element of the contractual communication capability of the quantity surveyor was indicated as the most positive element. The respondents indicated that the instruments of ‘estimation’ and ‘final accounting’ are the most important communication instruments. Furthermore, the respondents’ assessments regarding clarity and understandability of the instruments ‘final accounts’ and ‘payment advices’ were rated the highest. A model with the most important determinants identified for effective communication has been proposed. The model can be used by quantity surveyors to measure the maturity of quantity surveying communication and communication instruments in the construction industry.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Alhoewel die bourekenaar reeds vir ’n eeu aanspraak op die konstruksiebedryf maak, bestaan daar steeds ’n behoefte aan verdere wetenskaplike analises met betrekking tot die bourekenaar se kommunikasievermoë en kommunikasieinstrumente wat in die bedryf beskikbaar gestel word. As gevolg van die funksie wat die bourekenaar verrig, word daar van die professie verwag om op die voorgrond van huidige tegnologie van kommunikasie en kommunikasieinstrumente te wees. Die doel van hierdie artikel is om die determinante van ’n kommunikasievolwassenheidsmodel ten opsigte van die kommunikasievermoë van die bourekenaar te bepaal. Die voorgestelde belangrikste determinante wat gebruik word, vloei voort uit navorsing oor volwassenheidsmodelle en projekbestuur wat deur die Universiteit van die Vrystaat in samewerking met die Wirtschafts University in Vienna, Oostenryk in 2005/6 gedoen is; die finale resultate is in 2008 bekend gemaak. Die resultate van die tussentydse ondersoek na determinante van kommunikasievolwassenheid was positief ten opsigte van die bourekenaar se kommunikasie oor die algemeen en kan derhalwe ’n positiewe invloed op die konstruksiebedryf hê met deurlopende voordele vir die eiendoms-ontwikkelingsomgewing. Die resultate van dié ondersoek dui daarop dat die mondelinge, skriftelike en kontraktuele kommunikasievermoë van die bourekenaar positief ervaar word. Kontraktuele geldigheid as ’n element van die kontraktuele kommunikasievermoë van die bourekenaar word mees positief aangedui. Die respondente dui die instrumente ‘beraming’ en ‘eindrekening’ as die belangrikste kommunikasieinstrumente aan. Die duidelikheid en verstaanbaarheid van die instrumente ‘eindrekening’ en ‘betalingsadvies’ word met die hoogste waarderingsuitslag aangedui. ’n Model wat die belangrikste determinante vir effektiewe kommunikasie identifiseer, word voorgestel. Die model kan gebruik word om die volwassenheid van bourekenkundige kommunikasie en kommunikasie-instrumente in die konstruksiebedryf te meet.en_ZA
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectCommunication maturity modelen_ZA
dc.subjectCommunication capabilitiesen_ZA
dc.subjectQuantity surveyoren_ZA
dc.subjectCommunication instrumentsen_ZA
dc.titleKommunikasie-volwassenheidsmodel vir die meting van bourekenkundige kommunikasie en kommunikasieinstrumenteen_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublisher's versionen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record