Now showing items 1-1 of 1

    • Persoonlikheid as voorspeller by stokkiesdraai 

      Nel, Christiaan Matthys (University of the Free State, 1975-12)
      Afrikaans: Alhoewel stokkiesdraaiers nie 'n besonder groot persentasie van die skoolbevolking uitmaak nie, is dit nogtans 'n betekenisvolle probleem. Hierdie probleem word geaksentueer deur die feit dat daar skynbaar 'n ...