Now showing items 40-40 of 40

    • Die verhoudingsvoorneme van motorkopers in die Vrystaat 

      Mentz, Margaretha Henriëtha (University of the Free State, 2007-11)
      Die hoofdoel van die studie is om vas te stel of die verhoudingsvoorneme van motorkopers in die Vrystaat as basis vir marksegmentering gebruik kan word ten einde te bepaal of klante ’n positiewe verhoudingsvoorneme toon ...