Show simple item record

dc.contributor.advisorMarais, H. C.
dc.contributor.advisorDe Beer, A. S.
dc.contributor.authorDe Wet, Gideon F. D.
dc.date.accessioned2018-03-15T07:30:40Z
dc.date.available2018-03-15T07:30:40Z
dc.date.issued1983-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/8034
dc.description.abstractEnglish: The underlying processes of communication have been discussed in this study. The image potential students have of the UOFS: The role of the communication media. Attention has been paid to interpersonal communication as well as mass communication and their underlying elements. In the process of the dissemination of information, public relations has been discussed as being instrumental in the diffusion of communication. Attention has been paid to the organization as an open system which cannot function in isolation. The different phases of the public relations process as well as the underlying processes of public relations in the diffusion of innovations have been subject to a close scrutiny. The model of Fourie (1982) has been used as premise in indicating the different phases of the public relations action. Since the communication of public relations is aimed at a particular public, it has the undertone of influencing effective mutual relations. Change of attitude and the phases of such attitude change have been studied. In the process of attitude change several models have been studied, but the model of Rogers and Shoemaker (1971) has primarily been used in this study. Attitude change is divided into four phases according to the abovementioned model, viz. knowledge, influencing, decision making and confirmation. The process of influencing does not necessarily have to pass through all the phases for attitude change to be accomplished, but can occur in any of the phases. Attention has been paid to elements of the innovations which have been communicated. Public relations is merely an instrument which is used by an organization or institution to create a particular image of to bring about effective mutual relations. This has been indicated in this study. In the empirical survey 1639 respondents were questioned of a questionnaire. The survey was aimed at determining the various aspects which contribute to the image of the UOFS. Several statistic surveys were conducted. Some of the aspects which were researched, include biographical particulars, study prospects, the role played by the interpersonal communication media, inter alia the influence of parents, family members, teachers, the minister, the public relations officer of the UOFS, etc. The influence of the mass media was additionally researched. The internal publications of the UOFS apparently had no great influence. On the other hand the influence of the mass media was quite substantial. The combined influence of the interpersonal communication media and the mass media has also been researched in this study. Further studies should be conducted to determine which of the potential students eventually enrol at the UOFS and during which year at school pupils should be persuaded to become students of the UOFS.en_ZA
dc.description.abstractAfriaans: In die studie, Die beeld van die UOVS onder potensiële studente: Die rol van die kommunikasiemedia is die onderliggende prosesse van kommunikasie bespreek. Aandag is gegee aan interpersoonlike kommunikasie, sowel as aan massakommunikasie en die onderliggende elemente van elkeen. In die proses van inligtingverspreiding is skakelwerk as instrument tot die diffusie van kommunikasie bespreek. Aandag is gegee aan die organisasie as 'n oop sisteem wat nie in isolasie kan fungeer nie. Die fases in die skakelproses en ook die onderliggende dinamiese prosesse van skakelwerk in die diffusie van die innovasies is onder die soeklig geneem. Fourie (1982) se model is gebruik as uitgangspunt om die fases van die skakelaksie aan te toon. Skakelwerk, waarin die kommunikasie gerig is tot 'n bepaalde publiek, het ook dus die ondertoon van beinvloeding tot wedersydse goeie verhoudinge. Houdingsverandering en die fases van houdingsverandering is bestudeer. In die proses van houdingsverandering is verskeie modelle ondersoek, maar die model van Rogers en Shoemaker (1971), is primêr in die studie gebruik. Houdingsverandering word volgens bogenoemde model in vier fases ingedeel, naamlik, kennis, oorreding besluitneming en bevestiging. Die oorredingsproses hoef nie noodwendig al die fases te deurloos alvorens 'n verandering in houding intree nie, maar kan in enige van die genoemde fases voorkom. Aandag is ook in die studie gegee aan die elemente van die innovasies wat gekommunikeer word. Skakelwerk is slegs 'n instrument wat gebruik word deur 'n organisasie of instelling om 'n bepaalde beeld, of goeie wedersydse verhoudinge, te bewerkstellig. Dit is in die studie só aangetoon. In die empiriese ondersoek is 1639 respondente by wyse van 'n vraelys ondervra. Die ondersoek was daarop gemik om 'n verskeidenheid van aspekte, wat bydraend is tot die beeld van die UOVS, te bepaal. Verskeie statistiese ondersoeke is gedoen. Aspekte wat ondersoek is, is onder meer biografiese besonderhede, studievooruitsigte, die rol wat die interpersoonlike kommunikasiemedia speel, onder andere die invloed van die ouers, familie, onderwysers, predikant, skakelbeampte van die UOVS, ens. Verder is die invloed van die massamedia ondersoek. Die invloed van die interne publikasies van die UOVS was blykbaar nie baie hoog nie. Eksterne massamedia daarenteen het 'n baie groot invloed gehad. Die gesamentlike invloed van interpersoonlike kommunikasiemedia en massamedia is ook in die studie ondersoek. Opvolgondersoeke sal uitgevoer moet word om te bepaal watter potensiële studente hulle uiteindelik aan die UOVS inskryf, en in watter skooljaar die leerling bearbei moet word om na die UOVS te kom.en_ZA
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectMass mediaen_ZA
dc.subjectPublic relations -- Universities and colleges -- South Africaen_ZA
dc.subjectDisseertation (M.A. (Communication Science))--University of the Free State, 1983en_ZA
dc.titleDie beeld van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat onder potensiële studente: die rol van die kommunikasiemediaen_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record