Show simple item record

dc.contributor.advisorKemp, P. B.
dc.contributor.authorBotha, Nicolaas Johannes
dc.date.accessioned2018-03-05T06:50:31Z
dc.date.available2018-03-05T06:50:31Z
dc.date.issued1983-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/7893
dc.description.abstractAfrikaans: In hierdie verhandeling word 'n poging aangewend om 'n evaluerende ondersoek te doen na die stand van liggaamlike opvoeding, sport en rekreasie aan die swart skole in KwaZulu. Sportdeelname op skoolvlak is 'n opvoedkundigeaangeleentheid waar die vrye deelname vir almal van die grootste belang en noodsaaklik is. Hierdie sportdeelname word deur die liggaamsopvoeder gebruik om die biologiese groeiproses deur die beweging in spel te stimuleer, in rekreasie om te herskep en in sport word die nastrewing van liggaamlike prestasies as doel gestel. Hierdeur kan deur liggaamlike opvoeding die doel bereik word om die mens tot 'n ewewigtige geheelwese op te voed. Waar opvoedkundiges vandag baie tyd en aandag aan die opvoeding van die swartman bestee, word daar te min aandag aan sport aangeleenthede op skoolvlak gewy. Hierdie mens, as skepsels van God, het ook deel aan die wye verskeidenheid van aktiwiteite van die liggaamlike opvoeding om tot totaliteit as psigo-fisiese geheel gebring te kan word. Waar die hoofhipotese in hierdie ondersoek uitgaan dat liggaamlike opvoeding ', integrerende deel van die opvoeding moet uitmaak op skoolvlak word daar in Hoofstuk 1 ondersoek ingestel na die doelstellings en strewes van die vak en die probleme wat in die verband by die swart skole in KwaZulu ondervind word. In Hoofstuk 2 word 'n beknopte geskiedenis van die groei en bloei van liggaamlike opvoeding in die blanke skole gegee saam met die instansies wat unieke bydraes gelewer het tot die uitbouing van liggaamlike opvoeding, sport en rekreasie, nie net as skoolvak nie maar ook as sosiale wetenskap. Met Hoofstuk 3 word daar na die liggaamlike opvoedingstruktuur in die swart skole se onderwysstruktuurnader toegelig asook die rol wat die inisiasieprogram in die lewe van sekere swart volke gespeel het. In Hoofstuk 4 word die prosedure van die ondersoek na liggaamlike opvoeding, sport en rekreasie in die swart skole in KwaZulu bespreek. In die slothoofstuk word die gevolgtrekkings en aanbevelings behandel. Die vraelys word ontleed, dieknelpunteword uitgelig en aanbevelings in die verband word gedoen. Die pogings om die knelpunte in die liggaamlike opvoeding, sport en rekreasie by die swart skole in KwaZulu met die ondersoek uit te wys, kan en wil hoegenaamd nie op volledigheid aanspraak maak nie. Moontlike oplossings in die verband word aan die hand gedoen om sodoende die kind in sy totaliteit te ontsluit en hom as 'n nuttige burger vir sy volk, sy land en sy nasie te maak.en_ZA
dc.description.sponsorshipUniversiteit van Zoeloelanden_ZA
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectPhysical education and training -- KwaZulu Natalen_ZA
dc.subjectSports -- KwaZulu Natalen_ZA
dc.subjectRecreation -- KwaZulu Natalen_ZA
dc.subjectDissertation (M.A. (Physical Education))--University of the Free State, 1983en_ZA
dc.titleDie stand van liggaamlike opvoeding, sport en rekreasie in KwaZulu: 'n evaluerende ondersoeken_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record