Show simple item record

dc.contributor.authorNdihokubwayo, Ruben
dc.contributor.authorHaupt, Theo
dc.date.accessioned2017-09-18T06:27:35Z
dc.date.available2017-09-18T06:27:35Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationNdihokubwayo, R., & Haupt, T. (2008). Origin-cause matrix: a practical approach for identification of waste associated with variation orders. Acta Structilia: Journal for the Physical and Development Sciences, 15(2), 126-142.en_ZA
dc.identifier.issn1023-0564 (print)
dc.identifier.issn2415-0487 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/6900
dc.description.abstractEnglish: This article has a two-fold aim, namely of reviewing the literature pertaining to waste associated with variation orders and providing a tool for identification of waste zones arising from a variation order. Literature was reviewed about the administration and waste associated with variation orders. Two case studies for the purpose of the study consisted of completed apartment complexes in Cape Town. Variation orders on the respective projects were grouped by number and value in an origin-cause table. The literature review confirmed the likelihood of waste of resources following the occurrence of variation orders. Arguably, the excessive occurrence of variation orders was among factors that contributed to overall higher construction delivery costs and time overruns. By auditing each variation order in terms of the value, origin agent and the cause, it was possible to identify some project aspects that yielded waste of resources. Typically, these were the cost of errors originating from the consultant and the client. The origin-cause matrix could be a tool to provide a breakdown of the probable magnitude of waste associated with variation orders. The study was confined to a limited number of apartment-type construction projects to provide insight into the potential impact of variation orders on project performance. The origin-cause matrix could be a practical tool used to track construction project activities that yield waste. The topic discusses issues that have not been widely covered by previous research studies. The origin-cause matrix was designed as a tool for identification of waste based on a theory of waste formation.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Hierdie artikel het ’n tweeledige doel, naamlik ’n literatuuroorsig oor afval wat geassosieer word met wysigingsopdragte, asook die verskaffing van ’n instrument vir die identifisering van afval sones wat onstaan as gevolg van wysigingsopdragte. ‘n Literatuurstudie oor die administrasie van afval as gevolg van wysigingsopdragte is gedoen. Twee gevallestudies oor voltooide woonstelblokke in Kaapstad is vir die doel van die studie gebruik. Wysigingsopdragte vir die onderskeie projekte is groepeer deur nommers en waarde in ’n ontstaanoorsprong matriks saam te voeg. Die literatuuroorsig bevestig die waarskynlikheid dat afval van hulpbronne onstaan as gevolg van die voorkoms van wysingsopdragte. Argumentsonthalwe, die oortollige voorkoms van wysigingsopdragte was onder faktore wat bygedra het tot ’n oorhoofse konstruksie afleweringskoste asook tydoorskryding. Deur elke wysigingsopdrag te oudit in terme van waarde, oorsprong-agent en die oorsprong daarvan, was dit moontlik om sommige projek-aspekte te identifiseer wat vermorsing van hulpbronne oplewer. Tipies, was hierdie aspekte die koste van foute voortspruitend uit die konsultant en kliënt. Die ontstaan-oorsprong matriks kan ’n instrument wees om ’n afbreking van die moontlike grootte van afval geassosieer met wysigingsopdragte te verskaf. Die studie is beperk tot ’n aantal woonsteltipe konstruksie projekte om insig te verskaf in die potensiële impak van wysigingsopdragte op projek-aanbieding. Die ontstaan-oorsprong matriks kan as ’n praktiese instrument gebruik word om konstruksieprojekte aktiwiteite te volg wat afval oplewer. Die onderwerp bespreek gevalle wat nie wyd gedek is deur vorige navorsing nie. Die ontstaan-oorsprong matriks is ontwerp as ’n instrument vir die identifikasie van afval gebaseer op ’n teorie van afvalvorming.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectCausesen_ZA
dc.subjectNon value-addingen_ZA
dc.subjectOrigin agentsen_ZA
dc.subjectVariation ordersen_ZA
dc.subjectWasteen_ZA
dc.titleOrigin – cause matrix: a practical approach for identification of waste associated with variation ordersen_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublisher's versionen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record