Show simple item record

dc.contributor.authorVisser, Gustav
dc.date.accessioned2017-09-07T10:29:46Z
dc.date.available2017-09-07T10:29:46Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationVisser, G. (2002). Social justice and geography: towards a South African geographical research agenda. Acta Academica, 34(1), 68-87.en_ZA
dc.identifier.issn0587-2405 (print)
dc.identifier.issn2415-0479 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/6833
dc.description.abstractEnglish: Drawing on arguments seeking a grounded development of the concept of social justice, this article investigates the potential bearing of the concept on South African geographical research. It is argued that it is philosophically desirable to conduct empirical research focused on the interpretations which agents give to the concept of social justice. It is then suggested that a re-thinking of the debates on normative social justice in the light of arguments for contextual interpretations of this concept provide a framework for a discourse of social justice within South African geographical studies. In particular, three avenues of enquiry are suggested. First, that South African geographers aim at uncovering what the concept of social justice represents with reference to multiple variables and institutions within various spatio-temporal settings. Secondly, that these empirical descriptions of social justice can be compared with various debates on social justice currently found in the social sciences. Finally, that geographical theorisation of the concept of social justice be developed with reference to empirical illustrations of the meaning of the concept.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die artikel ondersoek die relevansie van argumente wat die ontwikkeling van die maatskaplike geregtigheidskonsep empiries wil begrond vir geografiese navorsing in Suid-Afrika. Daar word geredeneer dat dit uit ’n filosofiese hoek wenslik is om empiriese navorsing te fokus op agente se interpretasies van die maatskaplike geregtigheidskonsep. Daarna word aangedui dat argumente ten gunste van kontekstuele interpretasies van die onderhawige konsep ’n raamwerk bied waarbinne die diskoers hieroor deur Suid-Afrikaanse geograwe gevoer kan word. Veral drie moontlik relevante navorsingsrigtings word op grond hiervan aangestip. Eerstens, dat gestreef word om bloot te lê wat die opvattings oor maatskaplike geregtigheid is met betrekking tot ’n verskeidenheid veranderlikes en instellings en binne verskillende tydruimtelike kontekste. Tweedens, dat sodanige empiriese beskrywings van maatskaplike geregtigheidsopvattings vergelyk word met verskeie huidige debatte rondom hierdie aangeleentheid in die sosiale wetenskappe. Laastens, dat teoretisering van die konsep binne geografiese geledere geskied aan die hand van empiriese illustrasies van betekenistoekenning daaraan.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectSocial justiceen_ZA
dc.subjectGeographical researchen_ZA
dc.subjectGeographyen_ZA
dc.subjectSouth African geographersen_ZA
dc.titleSocial justice and geography: towards a South African geographical research agendaen_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublisher's versionen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record