Show simple item record

dc.contributor.advisorKrige, D.
dc.contributor.authorBezuidenhout, Jolandi
dc.date.accessioned2017-09-04T09:01:25Z
dc.date.available2017-09-04T09:01:25Z
dc.date.issued2017-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/6729
dc.description.abstractEnglish: The discipline of communication science is delineated by an intellectual smorgasbord of theoretical perspectives, principles, and assumptions about the communication phenomenon, which originated from interdisciplinary fields such as rhetoric, philosophy, psychology, sociology, semiotics, and many others. The multidisciplinary history of communication theories makes it difficult to establish a coherent, integrated canon of theory. Craig (1999), drawing on historical strands of theoretical thought, classified the complex intellectual heritage of communication theory into seven traditions. Although this constitutive metamodel of the seven traditions of communication theory enables holistic reflection and meta-discourse about communication theories, the complex and abstract characteristics of these seven traditions often remain incomprehensible to communication science scholars. This study analysed the contemporary novel, Atonement, by Ian McEwan, for evidence of the seven communication traditions and the manner in which these traditions are illustrated in the narrative. The purpose of this research is to indicate that modern fiction can be used to make the practical application and comprehension of the multidisciplinary principles and assumptions of the seven communication traditions easier. In order to achieve this aim, this study employed a qualitative research methodology and a two-fold research design. An initial literature study aided the construction of a prior coding framework used during the content analysis to identify textual evidence of the characteristics of each of the seven communication traditions. The results provided evidence of all seven traditions in Atonement and illustrated the characteristics of the traditions through examples that resemble real-life communication situations and behaviour. This study demonstrated its premise that a contemporary novel like Atonement is an accessible medium for the practical illustration and comprehension of abstract communication theories and traditions.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die vakrigting kommunikasiewetenskap verteenwoordig ’n intellektuele mengelmoes van teoretiese perspektiewe, beginsels, en aannames rakende die kommunikasiefenomeen, wat sy oorsprong het in interdissiplinêre velde soos retoriek, filosofie, sielkunde, sosiologie, semiotiek, en vele ander. Die multidissiplinêre geskiedenis van kommunikasieteorieë maak dit moeilik om ’n samehangende en geïntegreerde kanon van teorie te vestig. Deur gebruik te maak van historiese stringe van teoretiese denke, het Craig (1999) die ingewikkelde intellektuele erfenis van kommunikasieteorie volgens sewe tradisies geklassifiseer. Alhoewel hierdie samestellende metamodel van die sewe tradisies van kommunikasieteorie holistiese oorweging en meta-redevoering oor kommunikasieteorieë in staat stel, bly die ingewikkelde en abstrakte kenmerke van hierdie sewe tradisies dikwels onverstaanbaar vir kommunikasiewetenskapstudente. Hierdie studie het die hedendaagse roman, Atonement, deur Ian McEwan, ontleed vir bewyse van die sewe kommunikasietradisies en die wyse waarop hierdie tradisies in die vertelling daarvan geïllustreer is. Die doel van hierdie navorsing is om aan te dui dat moderne fiksie gebruik kan word om die praktiese toepassing en begrip van die multidissiplinêre beginsels en aannames van die sewe kommunikasietradisies te vereenvoudig. Ten einde hierdie doelwit te bereik, het hierdie studie ’n kwalitatiewe navorsingsmetodologie en ’n tweeledige navorsingsontwerp gebruik. ’n Aanvanklike literatuurstudie het gehelp met die samestelling van ’n voorafgaande koderingsraamwerk, wat tydens die inhoudsontleding gebruik is om skriftelike bewyse van die kenmerke van elk van die sewe kommunikasietradisies te identifiseer. Die resultate het bewys gelewer van al sewe tradisies in Atonement en het die kenmerke van die tradisies geïllustreer deur middel van voorbeelde wat ooreenstem met werklike kommunikasiesituasies en -gedrag. Hierdie studie het sy uitgangspunt gedemonstreer dat ’n hedendaagse roman soos Atonement ’n toeganklike medium is vir die praktiese uitbeelding en begrip van kommunikasieteorieë en tradisies.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectCommunication theoryen_ZA
dc.subjectCommunication traditionsen_ZA
dc.subjectMultidisciplinary heritageen_ZA
dc.subjectCharacteristics of traditionsen_ZA
dc.subjectContemporary fictionen_ZA
dc.subjectPractical application and comprehensionen_ZA
dc.subjectQualitative content analysisen_ZA
dc.subjectMcEwan, Ianen_ZA
dc.subjectDissertation (M.A. (Communication Science))--University of the Free State, 2017en_ZA
dc.titleAn analysis of the traditions of communication theory in Ian Mcewan's atonementen_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record