Show simple item record

dc.contributor.advisorMassey, Ruth Thokozile
dc.contributor.authorJuries, Ingrid Keamogetswe
dc.date.accessioned2017-03-16T09:24:41Z
dc.date.available2017-03-16T09:24:41Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/5914
dc.description.abstractEnglish: Literature on South African cities has focused on the spatial transformation of South African cities and in particular, South African Central Business Districts (CBDs). A review of the literature suggests that not much empirical evidence exists on understanding the spatiality of informal businesses in the CBD. This study is therefore aimed at identifying and analyzing the spatial patterns of female informal traders operating businesses in the Bloemfontein CBD. Research objectives include the identification of the spatial locations used by female informal traders in the Bloemfontein Central Business District, an exploration of the importance of location to female informal traders in the Bloemfontein Business District and an exploration of the impacts of location to female informal traders in the Bloemfontein CBD. The study made use of multiple research techniques which included semi-structured interviews, plotting female informal traders’ locations using a Global Positioning System (GPS), structured observations and secondary data. Through the application of Cluster Theory and through mapping the locations of the female informal traders in the Bloemfontein, it is clear that there is a clustered spatial pattern of female informal traders in the Bloemfontein CBD. The study also highlighted some of the factors which influenced the clustered spatial patterns of the traders as well as access to customers. The study contributes to the understanding of the importance of location for an informal business and also unpacks some of the implications of clustered spatial patterns. It is, therefore, asserted that spatial patterns of informal trading activities in South African cities are just as important as the patterns of formal businesses.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Literatuur oor Suid-Afrikaanse stede fokus op die ruimtelike transformasie van Suid- Afrikaanse stede, en meer spesifiek, Suid-Afrikaanse Sentrale Besigheidskerns (SBK’s). ʼn Oorsig van die literatuur het aan die lig gebring dat daar nie veel empiriese bewyse bestaan wat begrip het vir die ruimtelikheid van informele besighede in die SBK nie. Hierdie studie is daarom gerig om die ruimtelike patrone van die “plek van besigheid” van vroulike informele handelaars wat tans in die Bloemfonteinse SBK handel dryf, te identifiseer en te analiseer. Navorsingsobjektiewe sluit in die identifisering van die ruimtelike omgewings van die vroulike informele handelaars wat informele besighede bedryf in die Bloemfonteinse SBK en ʼn ondersoek van die belang en impak van lokaliteit vir vroulike informele handelaars. Die studie het van verskeie navorsingstegnieke gebruik gemaak: semi-gestruktureerde onderhoude; die ruimtelike plasing-bepalings van die vroulike informele handelaars se lokaliteit in hul handelsomgewing deur middel van ʼn Globale Posisioneringstelsel (GPS); gestruktureerde waarnemings; en sekondêre data. Deur toepassing van Klusterteorie en deur middel van die gekarteerde posisionering van die vroulike handelaars, is dit duidelik dat daar ʼn gebondelde ruimtelike patroon van informele handelaars in die Bloemfonteinse SBK ontwikkel het. Die studie het ook sommige van die faktore wat die gebondelde ruimtelike patrone, asook die toegang tot kliënte, aan die lig gebring. Die studie dra by tot ʼn begrip van die belang van lokaliteit vir ʼn informele besigheid en gee meer insig tot die implikasies van gebondelde ruimtelike patrone. Dit waarom gestel dat die ruimtelike patrone van informele handelsaktiwiteite in Suid-Afrikaanse stede net so belangrik is as die handelsposisioneringspatrone van formele besighede.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectInformal sectoren_ZA
dc.subjectFemale informal tradersen_ZA
dc.subjectCluster Theoryen_ZA
dc.subjectSpatial patternsen_ZA
dc.subjectCentral Business Districten_ZA
dc.subjectInformal sector (Economics) -- South Africa -- Bloemfonteinen_ZA
dc.subjectStreet vendors -- South Africa -- Bloemfonteinen_ZA
dc.subjectDissertation (M.A. (Geography))--University of the Free State, 2016en_ZA
dc.titleA spatial analysis of female street traders in the Bloemfontein Central Business Districten_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record