Recent Submissions

  • Die taak van maatskaplike werk ten opsigte van geestesgesondheid 

    Meyer, Magdalena Magarietha (University of the Free State, 1979-01)
    Afrikaans: Deur die eeue heen is daar op verskillende wyses hulp aan die psigo-sosiaal versteurde gelewer. Wanneer die hulpverlening aan die psigo-sosiaal versteurde persoon vanaf die vroegste tye in oënskou geneem word, ...
  • 'n Handleiding vir die maatskaplike werker in privaatpraktyk 

    Janse van Rensburg, Stephanie (University of the Free State, 1996)
    English: In South Africa private practice in social work, is becoming an important alternative to traditional social work. The social worker in private practice functions independently and utilises business principles to ...