Show simple item record

dc.contributor.advisorLabuschagne, M. J.
dc.contributor.authorNaudé, Adele
dc.date.accessioned2016-07-15T13:42:12Z
dc.date.available2016-07-15T13:42:12Z
dc.date.issued2016-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/3330
dc.description.abstractEnglish: An in-depth study was done to obtain greater insight into the current use of simulation, and the opinions of lecturers regarding simulation, in undergraduate pharmacy education at South African Universities registered with the South African Pharmacy Council as training institutions. The South African Pharmacy Council recently published Good Education Practice Standards (GPES) guidelines to ensure quality pharmacy education across South Africa. Simulation experiences are specifically addressed in these guidelines including facilities for practice simulations, “in order to provide students with practical and simulated pharmaceutical care experiences”. The delivery of competent, eight-star, practice-ready pharmacists to fulfil the needs of the community are paramount. The research methods consisted of a literature review and an online questionnaire survey sent to lecturers involved in undergraduate pharmacy education. The literature review provided the background for a conceptual framework, as well as information to develop the questionnaire survey. The study originated from the lack of information regarding the use of simulation in undergraduate pharmacy education in South Africa. To bridge the information gap, the researcher used the results from the questionnaire survey as the foundation for the compilation of recommendations for possible incorporation of simulation to enrich undergraduate pharmacy education at pharmacy schools. Through the assessment of the current use of simulation, including the opinions of lecturers regarding simulation as well as possible advantage and disadvantages thereof, the results of the study provided a valuable contribution to knowledge. The reliability and validity of the study were ensured through sound research approach and methodology. The research can form the foundation for further research projects.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: ‘n In-diepte studie is gedoen om dieper insig te verkry rondom die gebruik van simulasie, insluitende die opinies van lektore oor simulasie, in voorgraadse farmasie onderrig by Suid- Afrikaanse Universiteite wat as onderrig instellings geregistreer is by die Suid-Afrikaanse Aptekersraad. Die Suid-Afrikaanse Aptekersraad het onlangs goeie opleidingspraktykstandaard riglyne publiseer ten einde kwaliteit farmasie onderrig regoor Suid-Afrika te verseker. Simulasie word spesifiek geaddresseer in hierdie riglyne, insluitende fasiliteite vir simulasie oefeninge ten einde studente van praktiese en gesimuleerde farmaseutiesesorg ervarings te voorsien. Die lewering van bedrewe, agt-stêr, praktyk-gereed aptekers om aan die behoeftes van die gemeenskap te voldoen is van die uiterste belang. Die navorsingsmetodes het bestaan uit ‘n literatuuroorsig en ‘n aanlyn vraelys wat aan lektore wat betrokke is by voorgraade farmasie onderrig gestuur is. Die literatuurstudie het die nodige agtergrond verskaf vir ‘n konsepsuele raamwerk, sowel as inligting om die vraelys te ontwikkel. Die studie het sy oorsprong gevind in die gebrek aan inligting rondom die gebruik van simulasie in voorgraadse farmasie onderrig in Suid-Afrika. Om hierdie gaping te oorbrug het die navorser die resultate van die aanlyn vraelys gebruik as ‘n basis vir die formulering van voorstelle vir moontlike gebruik deur farmasieskole om onderrig te verryk. Deur die assessering van die huidige gebruik van simulasie, insluitende die opinies van lektore en die moontlike voordele en nadele van simulasie, lewer die studie ‘n waardevolle bydrae tot kennis. Die betroubaarheid en geldigheid van die studie is verseker deur die gebruik van grondige navorsingsbenaderings en metodes. Die navorsingsprojek kan die grondslag vorm vir verdere navorsing.
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectDissertation (M.HPE. (Health Professions Education))--University of the Free State, 2016en_ZA
dc.subjectSimulationen_ZA
dc.subjectAdvantagesen_ZA
dc.subjectDisadvantagesen_ZA
dc.subjectQuestionnaire surveyen_ZA
dc.subjectUndergraduate pharmacy educationen_ZA
dc.subjectGood education practice standardsen_ZA
dc.subjectCompetenten_ZA
dc.subjectEight-star pharmacisten_ZA
dc.subjectPractice-ready pharmacisten_ZA
dc.titleThe opinions on and use of simulation in undergraduate pharmacy education at South African universitiesen_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record