Show simple item record

dc.contributor.authorStephenson, Garth
dc.contributor.authorDonaldson, Ronnie
dc.contributor.authorVan Niekerk, Adriaan
dc.contributor.authorDu Plessis, Danie
dc.date.accessioned2016-06-10T09:18:54Z
dc.date.available2016-06-10T09:18:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStephenson, G., Donaldson, R., du Plessis, D., & van Niekerk, A. Compiling a land audit in large rural areas: Results from the methodology applied in the non-urban areas of the Matzikama municipal area. Town and Regional Planning, 66(1), 31-45.en_ZA
dc.identifier.issn1012-280X (print)
dc.identifier.issn2415-0495 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/2776
dc.description.abstractEnglish: To compile a comprehensive land audit in large, mainly rural-based municipalities such as the Matzikama Municipality in the Western Cape warrants an alternative methodology than that conventionally done through exhaustive property visits. This study attempts to showcase such an alternative methodology to compile the land audit for the municipality. The end result of the audit was a geographical information system (GIS) database that contains a wide variety of information required for spatial planning and land use management purposes. Each of these elements required a unique data-collection methodology that included spatial data collection; aerial photography and satellite image pre-processing; mapping of property boundaries; defining area of interest; determining land ownership through property valuation rolls; establishing the status of access roads and routes; mapping current land uses, and overlaying land use control measures in order to infer land uses and deriving potential land use zoning. The methodology applied succeeded in successfully linking land parcels as follows: valuation data: 3 731 out of 4 176 (89.3%) were linked; state land audit: 378 out of 4 176 (9.1%) were linked, and deeds data: 1 680 out of 4 176 (40.2%) were linked. The study found that creating and updating land audits require advanced skills in GIS and it is recommended that municipalities employ suitably qualified officials in this regard. Working with outdated planning scheme legislation/ policy can become a time-consuming and costly exercise for municipalities.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Om ‘n omvattende grond-oudit in groot, hoofsaaklik landelike munisipaliteite, soos die Munisipaliteit Matzikama in die Wes-Kaap te doen, regverdig ‘n alternatiewe metode as die konvensionele een waar volledige eiendomsbesoeke gedoen word om die oudit saam te stel. Hierdie studie poog om so ‘n alternatiewe metode bekend te stel waarmee die grond-oudit vir die munisipaliteit opgestel kan word. Die eindresultaat van die oudit was ‘n geografiese inligtingstelsel (GIS) databasis wat ‘n wye verskeidenheid van inligting wat nodig is vir ruimtelike beplanning en bestuur vir grondgebruikdoeleindes bevat. Elkeen van hierdie elemente wat nodig is vereis ‘n unieke dataversamelingsmetode wat ruimtelike data-insameling, lugfoto’s en satellietbeeld pre-verwerking, kartering van eiendomsgrense, die definiering van areas van belang insluit; bepaal grondeienaarskap deur waardasierolle, bepaling van die status van die toegangspaaie en roetes; kartering van huidige grondgebruike en oortreksel grondgebruik beheermaatreëls om grondgebruike te kan aflei en potensiele grondgebruiksonering te kan bepaal. Die toegepaste metode het daarin geslaag om grondpakkies soos volg suksesvol te koppel: waardasie data: 3 731 uit 4 176 (89,3%) is gekoppel; staatsgrondoudit: 378 uit 4 176 (9,1%) is gekoppel, en akte data: 1 680 uit 4 176 (40,2%) is gekoppel. Die studie het bevind dat die skep en opdatering van grond-oudits gevorderde vaardighede in GIS vereis en dit word aanbeveel dat munisipaliteite toepaslik gekwalifiseerde beamptes in hierdie verband in diens neem. Om met verouderde dorpsbeplanningskema-wetgewing/ beleid te werk kan ‘n tydrowende en duur oefening vir munisipaliteite word.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherDepartment of Urban and Regional Planning, University of the Free Stateen_ZA
dc.subjectLand auditen_ZA
dc.subjectGISen_ZA
dc.subjectRemote sensingen_ZA
dc.subjectMatzikama Municipalityen_ZA
dc.titleCompiling a land audit in large rural areas: results from the methodology applied in the non-urban areas of the Matzikama municipal areaen_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublisher's versionen_ZA
dc.rights.holderDepartment of Urban and Regional Planning, University of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record