Show simple item record

dc.contributor.advisorBeukes, R. B. I.
dc.contributor.advisorEsterhuyse, K. G. F.
dc.contributor.authorGrobbelaar, J. C.
dc.date.accessioned2015-11-24T10:23:21Z
dc.date.available2015-11-24T10:23:21Z
dc.date.issued2009-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/1883
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this study was to investigate the relationship between coping and resilience in adolescents with emotional and behavioral problems, and to describe it according to relevant literature and research. The research group consisted of 150 adolescents between the ages of 15 and 18 years, and represented both genders and Afrikaans-, English- and African language groups. The Coping Response Inventory (Moos, 2004) was selected to measure the coping responses and the Resilience Scale (Wagnild & Young, 1993) to measure the resilience of the adolescents. The study findings indicate that there is a significant positive relationship between coping responses (consisting of approach coping responses and avoidance coping responses) and resilience. By implication, resilient adolescents will be more successful in the application of coping strategies, regaining balance despite adversity and find meaning amidst confusion and tumult (Wagnild, 2009).en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die doel van die artikel is om die verband te bepaal tussen coping en sielkundige weerbaarheid by adolessente met em osionele- en gedragsprobleme en dit te beskryf na aanleiding van relevante literatuur en navorsing. Die ondersoekgroep het uit 150 adolessente bestaan tussen die ouderdomme van 15 en 18 jaar, en was verteenwoordigend van beide geslagte en sluit Afrikaans-, Engels- en Afrika- taalsprekende groepe in. Die Coping Response Inventory (Moos, 2004) is gebruik om die copingresponse te bepaal en die Resilience Scale (Wagnild & Young, 1993) is toegepas om die sielkundige weerbaarheid by die adoless ent te meet. Die bevindinge dui aan dat daar ‘n beduidende positiewe verband tussen coping response (wat uit twee subskale bestaan, nl. benaderings- en vermydingscoping) en sielkundige weerbaarheid is. Dit impliseer dus dat die sielkundig weerbare adol ossent meer suksesvol sal wees in die toepassing van copingstrategieë en gevolglik uitdagings beter sal hanteer, balans sal kan herstel en sinvolle response sal lewer ten spyte van die teenspoed en verwarring waarmee hy/sy gekonfronteer word (Wagnild, 2009).af
dc.language.isoafaf
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectDissertation (M.A. (Psychology))--University of the Free State, 2009en_ZA
dc.subjectSpiritualityen_ZA
dc.subjectAdjustment (Psychology) in adolescenceen_ZA
dc.subjectResilience (Personality trait) in adolescenceen_ZA
dc.subjectCoping Responses Inventoryen_ZA
dc.subjectRisk factorsen_ZA
dc.subjectEmotional and behavioral problemsen_ZA
dc.subjectAvoidance copingen_ZA
dc.subjectApproach copingen_ZA
dc.subjectPsychological well-beingen_ZA
dc.subjectAdolescenceen_ZA
dc.titleSpiritualiteit as mediator in die verband tussen coping en sielkundige weerbaarheid by adolessente met emosionele- en gedragsproblemeaf
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record