Show simple item record

dc.contributor.advisorNel, V. J.
dc.contributor.authorKhuzwayo, Nhlanhla Zamokuhle
dc.date.accessioned2015-11-13T13:59:12Z
dc.date.available2015-11-13T13:59:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/1661
dc.description.abstractEnglish: The housing challenge in South Africa is complex and often political. The post- apartheid government has to efficiently use scare resources to provide housing for poor South Africans. On the one hand, the state has done exceptionally well in quantitatively providing housing opportunities but, on the other hand, there has been increasing concern about the quality of houses provided by the post-apartheid government. In response to these concerns, the than National Department of Housing adopted Breaking New Grounds (BNG) policy which attempts to address fundamental issues such as integration, sustainability, security of tenure, and providing wider housing options. As a result, this research endeavour seeks to assess the level to which the notion of sustainability has been incorporated to the BNG policy. It does this by exploring the Carr Gardens human settlements which is considered to be one of the BNG pilot projects. This study used both quantitative and qualitative research paradigms which were deemed appropriate to sufficiently answer the main research question. Self-administered questionnaires were strategically (random sampling) distributed in Carr Gardens to identify respondents with peculiar responders; which were then followed by semi-structured interviews. Semi-structured Interviews provided the research with the “thick description” or in-depth understand of the research phenomenon. During this research process, it was discovered that the concept of sustainability is complex and multi-dimensional which considers issues of tenure, affordability of housing, integration, etc. It was also discovered that policy-makers involved in the housing process often have a limited understanding of sustainable housing process in South Africa.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Die behuising uitdaging in Suid-Afrika is kompleks en dikwels politiese georiënteerd. Die na-apartheid regering het nodig om skaars hulpbronne doeltreffend te gebruik om behuising te voorsien aan arm Suid-Afrikaners. Aan die een kant het die staat besonders goed gevaar in die voorsiening van kwantitatiewe behuisings geleenthede, maar aan die ander kant is daar toenemende kommer oor die gehalte van die behuising wat voorsien word. In reaksie op bogenoemde bekommernisse het die Nasionale Departement van Behuising ʼn Breek Nuwe Grond (BNG) beleid aangeneem wat poog om fundamentele kwessies soos integrasie, volhoubaarheid, sekerheid van verblyfreg, en die verskaffing van 'n wyer keuse in behuising opsies aan te spreek. Hierdie navorsing beoog om te bepaal tot watter mate die idee van volhoubaarheid in die BNG beleid opgeneem is. Die navorser beoog om laasgenoemde te bepaal deur die Carr Gardens menslike nedersetting te ondersoek, aangesien dit beskou word as een van die BNG loodsprojekte. Die studie sal beide kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsmetodes gebruik om die bogenoemde navorsingsvraag voldoende te beantwoord. Self-geadministreerde vraelyste is strategies (deur die proses van steekproefneming) in Carr Gardens versprei om respondente te identifiseer wat kon bydrae tot die studie, hierdie is dan opgevolg met semi-gestruktureerde onderhoude. Hierdie informele, maar gestruktureerde onderhoude het die navorser voorsien van die 'dik beskrywing' of in-diepte verstaan van die navorsing verskynsel. Tydens die navorsings proses is gevind dat die konsep van volhoubaarheid ʼn komplekse en multi-dimensionele konsep is wat kwessies van verblyfreg, bekostigbaarheid van behuising, integrasie, ens. in ag neem. Daar is ook bevind dat beleidmakers betrokke in die behuising proses en beleid dikwels 'n beperkte begrip van volhoubare behuising in Suid-Afrika het.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectSustainabilityen_ZA
dc.subjectSustainable housingen_ZA
dc.subjectSustainable human settlementsen_ZA
dc.subjectSouth Africaen_ZA
dc.subjectCarr Gardensen_ZA
dc.subjectNational Department of Human Settlementsen_ZA
dc.subjectProvincial Department of Human Settlementsen_ZA
dc.subjectBreaking New Ground policyen_ZA
dc.subjectLow-income housing -- South Africaen_ZA
dc.subjectHuman settlements -- South Africaen_ZA
dc.subjectDissertation (M.U.R.P. (Urban and Regional Planning))--University of the Free State, 2015en_ZA
dc.titleThe sustainability of housing built under the “breaking new grounds” housing policy: a case study of Carr Gardens, Johannesburgen_ZA
dc.typeDissertationen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record