Show simple item record

dc.contributor.advisorVan Schoor, J. H.
dc.contributor.advisorCombrinck, G. P.
dc.contributor.authorViljoen, Wynand Johannes
dc.date.accessioned2015-09-18T10:27:30Z
dc.date.available2015-09-18T10:27:30Z
dc.date.issued2014-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/1239
dc.description.abstractEnglish: This study was undertaken to determine which changes CAD, as new technology, brought to hand-made drawings. CAD is the drawing instrument with which engineering drawing in future will be done on the computer. CAD as drawing instrument ensures neat, accurate drawings of photo and video quality. These quality drawings can be sent within minutes to almost any place in the world. A 3DP can be made from a 3D CAD drawing, which allows a designer’s imagination free reins. The problem which was investigated in this study is the integration of computer-aided drawing (CAD) as an essential aid in the teaching-learning of EGD teacher students in a B.Ed. programme at the Central University of Technology. The literature study was aimed at determining what computer-aided drawing (CAD) is. A qualitative and quantitative research method was used in action research to address the research problem. Data were collected by means of questionnaires, interviews and observation. During the empirical investigation respondents had to answer questions regarding questions about how the teaching in CAD contributed to the effective training of EGD teacher students at the CUT, which challenges stood in the way of integration of CAD in the B.Ed.Technology programme, what were the experiences of the EGD students in terms of CAD teaching-learning, and what contribution CAD could make to the training of future EGD teachers. With the study the importance of the integration of CAD in the curriculum of EGD is emphasised, and the role 3DP can play in EGD and in schools was investigated. In the study it is recommended that CAD should be integrated with EGD and that the EGD curricula for schools and universities should be reviewed.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Hierdie studie is onderneem om te bepaal watter veranderinge CAD, as nuwe tegnologie, in handgeskrewe tekeninge teweeggebring het. CAD is die tekeninstrument waarmee ingenieurstekeninge in die toekoms op rekenaar geteken sal word. CAD as tekeninstrument verseker dat netjiese, akkurate tekenwerk met foto- en videokwaliteit geteken kan word. Hierdie kwaliteit tekeninge kan binne minute na bykans enige plek in die wêreld versend word. Vanaf ’n 3D CAD-tekening kan daar ’n 3DP gemaak word wat aan die verbeelding van die ontwerper vrye teuels gee. Die probleem wat ondersoek is in hierdie studie is die integrasie van rekenaarondersteunde tekeninge (CAD) as 'n noodsaaklike hulpmiddel in die onderrig van IGO-onderwysstudente in ‘n B.Ed.-program aan die Sentrale Universiteit van Tegnologie. Die literatuurstudie was daarop gerig om te bepaal wat rekenaarondersteunde tekene (CAD) is. ‘n Kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsmetode is in aksienavorsing gebruik om die navorsingsprobleem aan te spreek. Data is versamel deur vraelyste, onderhoude en waarneming. Tydens die empiriese ondersoek moes respondente vrae beantwoord oor hoe die onderrig van CAD bydra tot die effektiewe opleiding van IGO-onderwysstudente by die SUT, watter uitdagings op die pad van integrasie van CAD in die B.Ed.-Tegnologie-program lê, wat was die ervaring van die IGO-studente ten opsigte van CAD-onderrigleer en watter bydrae CAD lewer ten opsigte van die opleiding van toekomstige IGO-onderwysers. Met die studie word die belangrikheid van die integrering van CAD in die kurrikulum van IGO beklemtoon, en die rol wat 3DP in IGO en ook in skole sal speel, word ondersoek. In die studie word aanbeveel dat CAD geïntegreer word met IGO en dat die IGO-kurrikula vir skole en universiteite hersien word.af
dc.description.sponsorshipSentrale Universiteit van Tegnologie, Vrystaataf
dc.language.isoafaf
dc.publisherUniversity of the Free Stateen-ZA
dc.subjectTwo-dimensional computer-aided drawing (2D)en-ZA
dc.subjectThree-dimensional computer-aided drawings (3D)en-ZA
dc.subjectThree-dimensional printing (3DP)en-ZA
dc.subjectComputer aided drawing (CAD)en-ZA
dc.subjectEngineering graphics and design (EGD)en-ZA
dc.subjectComputer-aided designen-ZA
dc.subjectEngineering graphics -- Study and teachingen-ZA
dc.subjectCurriculum planningen-ZA
dc.subjectDissertation (M.A. (Higher Education Studies))--University of the Free State, 2014en-ZA
dc.titleDie integrasie van rekenaarondersteunde tekeninge as hulpmiddel in die onderrig van onderwysstudente in ingenieursgrafika en –ontwerpaf
dc.typeDissertationen-ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen-ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record