Show simple item record

dc.contributor.advisorRoos, Neil
dc.contributor.advisorPatrick, David
dc.contributor.advisorMasakure, Clement
dc.contributor.authorNkomo, Lotti
dc.date.accessioned2019-11-28T11:41:49Z
dc.date.available2019-11-28T11:41:49Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11660/10342
dc.description.abstractEnglish: The thesis is an examination of Zimbabwe’s interstate relations with South Africa between 1980 and 1999. Using sources that include diplomatic correspondence, newspapers, legislative debates, official reports and scholarly works, it demonstrates that independent Zimbabwe’s relationship with pre-and post-apartheid South Africa was complex, multifaceted and shifted depending on time and context. Zimbabwe’s independence provoked contestation and hostility so intense that elements persisted after 1994. Broadly speaking, the interstate relations fall into two phases, 1980 to 1994 and 1994 to 1999. The first phase of relations was marked by Zimbabwe’s hostile posture towards South Africa. This hostility was informed by historical and ideological factors. Of particular importance was that throughout this period Zimbabwe invested heavily in the struggle against apartheid and South Africa’s occupation of Namibia. South Africa reacted by subjecting Zimbabwe to economic and military pressures designed to force it to abandon its stance. Yet, Zimbabwe remained one of the most vocal anti-South Africa campaigners up to the end of apartheid in 1994. The post-1994 phase saw overt hostility giving way to cordiality. However, behind the harmony were strong undercurrents of tension. The incompatibility manifested over several regional issues and dynamics. Locked in competition for regional dominance, the two states clashed over the Nigerian crisis, the Congo war and the structure of regional institutions such as the Southern African Development Coordination Community. On Zimbabwe’s part, the underlying refrain in the contestations was that South Africa sought to perpetuate its apartheid era political and economic regional dominance, disregarded Zimbabwe’s contribution to the struggle against apartheid, and ultimately ignored Zimbabwe’s interests. Throughout the period under consideration, interstate relations between Zimbabwe and South Africa were rarely free of friction as the two countries perpetually competed for regional leadership.en_ZA
dc.description.abstractAfrikaans: Hierdie tesis is an ondersoek van Zimbabwe se interstaatlike verhoudings met Suid-Afrika tussen 1980 en 1999. Hierdie studie maak gebruik van diplomatieke korrespondensie, koerant artikels, parlementêre debatte, amptelike verslae en akademiese werke. Daardeur word gedemonstreer hoe kompleks, veelsydig, en afhanklik van tyd en konteks die verhouding tussen onafhanklike Zimbabwe en `n pre- en post-apartheid Suid-Afrika. Zimbabwe se onafhanklikheid het betwisbaarheid en vyandigheid aangehits wat so intens was dat elemente volgehou het na 1994. Breedweg gesproke was daar twee fases van interstaatlike verhoudings: 1980 tot 1994, en 1994 tot 1999. Die eerste fase van verhoudings was gekenmerk deur Zimbabwe se vyandige houding teenoor Suid-Afrika. Hierdie vyandigheid was ingelig deur historiese en ideologiese faktore. Van spesifieke belang was dat gedurende hierdie periode het Zimbabwe swaar belê in die stryd teen apartheid en Suid-Afrika se besetting van Namibië. Suid-Afrika het gereageer deur Zimbabwe onderworpe te stel aan ekonomiese en militêre druk wat ontwerp was om hulle van hulle standpunt te laat wegstap. Tog het Zimbabwe een van die mees prominente anti- Suid-Afrikaanse kampvegters gebly tot die einde van apartheid in 1994. In die post-1994 fase het openlike vyandigheid pad gegee vir vriendskaplikheid. Tog, benede hierdie vreedsaamheid was sterk onderstrominge van spanning. Die onversoenbaarheid het het oor verskeie streekskwessies en dinamika gemanifesteer. Vasgevang in kompetisie vir streeksdominansie het die twee state gebots oor die Nigeriese krisis, die Kongo-oorlog, en die struktuur van streeksinstellings soos die Suider Afrikaanse Ontwikkeling Koördinasie Gemeenskap. Op Zimbabwe se beurt was die onderliggende teenstand in die betwisting dat Suid-Afrika gepoog het om sy apartheidsera politieke en ekonomiese streeksdominansie in stand te hou, en sodoende Zimbabwe se bydrae tot die stryd teen apartheid te verontagsaam, en uiteindelik Zimbabwe se belange te ignoreer. Gedurende die periode onder bespreking was interstaatlike verhoudings tussen Zimbabwe en Suid-Afrika skaars vry van wrywing aangesien hierdie twee lande voortdurend kompeteer het vir streeksleierskap.en_ZA
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherUniversity of the Free Stateen_ZA
dc.subjectThesis (Ph.D. (Centre for Africa Studies))--University of the Free State, 2018en_ZA
dc.subjectApartheiden_ZA
dc.subjectZimbabween_ZA
dc.subjectIndependenceen_ZA
dc.subjectDemocracyen_ZA
dc.subjectInterstate relationsen_ZA
dc.subjectSouth Africaen_ZA
dc.subjectHegemonyen_ZA
dc.subjectNamibiaen_ZA
dc.titleZimbabwe-South Africa interstate relations, 1980-1999en_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of the Free Stateen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record