Now showing items 1-1 of 1

    • Ontslag van maatskappydirekteure in die Suid-Afrikaanse reg 

      Du Plessis, Jean Jacques (University of the Free State, 1986-01)
      Afrikaans: Daar bestaan heelwat onsekerhede aangaande die ontslag van maatskappydirekteure in die Suid-Afrikaanse reg. Hierdie onsekerhede spruit hoofsaaklik voort uit die gebrek aan 'n konsekwente onderskeid tussen die ...